معاون استاندار تهران: میزان ذخایر گندم در سطح استان تهران مطلوب است

معاون اقتصادی استاندار تهران با اشاره به این که به هیچ وجه کمبود آرد نداریم و حمل آرد به نانوایی ها روند مناسبی دارد اظهار داشت: میزان ذخایر گندم در سطح استان تهران مطلوب است.

به گزارش مدیرسا به نقل از مهر، حشمت الله عسگری در جلسه کارگروه گندم، آرد و نان استان تهران گفت: میزان ذخایر گندم در سطح استان مطلوب است و به هیچ وجه کمبود آرد نداریم و حمل آرد به نانوایی ها روند مطلوبی دارد.
وی بر لزوم نظارت بیشتر توسط اتحادیه و دستگاه های نظارتی بر عملکرد نانوایی ها اصرار کرد و اضافه کرد: با هرگونه گران فروشی و بی نظمی در ساعات کاری و کیفیت نان برخورد قانونی لازم صورت خواهد گرفت و دستگاه های نظارتی از تمام ظرفیت های قانونی خود در این جهت استفاده کنند.
معاون اقتصادی استاندار تهران عنوان کرد: اتحادیه نانوایان ضمن همراهی بیشتر با سایر دستگاه های نظارتی زمینه نظارت مردم را نیز با موظف کردن نانوایی ها به نصب ساعات کار و همین طور درج تلفن رسیدگی به تخلفات فراهم نمایند.
عسگری همین طور از فرمانداران شهرستان های استان تهران خواست با تشدید فعالیت کارگروه آرد و نان و استفاده از بازرسان آموزش دیده نسبت به فعالیت نانوایی ها حساسیت بیشتری به عمل آورند و با تخلفات انجام شده برخورد نمایند و نسبت به تشویق نانوایان قانونمند و مردم دار اقدام نمایند.
وی با اشاره به حساسیت دولت بر تامین آرد و نان و همین طور قیمت آن ضمن تقدیر و تشکر از مردم خواست همچون گذشته به همراهی و همکاری خود با بازرسان و دستگاه های نظارتی ادامه داده و تخلفات مشاهده شده را سریعاً گزارش نموده تا تمهیدات لازم اتخاذ شود.
معاون استاندار تهران اشاره کرد: یکی از دغدغه های موجود در بحث پراکندگی نانوایی ها وجود نانوایی های استیجاری است و دستگاه های ذی ربط با کار کارشناسی و نظرات خود راهکارهای لازم را برای حل این مساله به دبیرخانه ارائه نمایند تا تصمیمات لازم گرفته شود و نانوایی های فاقد مجوز سریعاً نسبت به گرفتن مجوزهای قانونی اقدام و در غیر این صورت فعالیت آنها با مشکل مواجه خواهد شد.
خبرگزاری مهر را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید