صالحی: دادستانی تهران پیگیر تکالیف در ارتباط با ساختمان های ناایمن بوده است

به گزارش مدیرسا دادستان تهران اظهار داشت: هیچ گونه محدودیتی برای اعلام اسامی و اطلاعات ساختمان ها و اماکن ناایمن و خطرناک پایتخت، از نظر دادستانی تهران وجود ندارد.

به گزارش مدیرسا به نقل از قوه قضاییه، به دنبال اظهارات نماینده سازمان آتش نشانی در برنامه گفت و گوی ویژه خبری، صالحی دادستان تهران اعلام نمود: دادستانی تهران رسماً اعلام می کند که از نظر این دادستانی هیچ گونه محدودیتی برای اعلام اسامی و اطلاعات ساختمان ها و اماکن نا ایمن و خطرناک تهران که از آن به ساختمان بحرانی تعبیر شده است؛ وجود ندارد و این دادستانی همواره پیگیر وظایف قانونی دستگاههای مسئول در این رابطه بوده است.

همچنین معاون دادستان تهران با تاکید بر اینکه دادستانی تهران از اوایل سال قبل مرتباً اقدامات قانونی در ارتباط با ساختمان های ناایمن را از سازمان آتش نشانی و سایر ادارات و دستگاههای مسئول مطالبه کرده است؛ اظهار داشت: به دستور دادستان تهران و با پیگیری معاونت جلوگیری از وقوع جرم دادستانی، فقط در سال ۱۴۰۰ بیشتر از ۳۰ مورد مکاتبه و دستور قضایی از نواحی ۳۲گانه دادسرای عمومی و انقلاب تهران به شهرداران مناطق تهران در ارتباط با ساختمان های ناایمن ارسال و صادر گردیده است.

مرتضی تورک در ادامه ضمن تشریح پیگیری های دادستانی تهران در ارتباط با ساماندهی و ارتقاء ایمنی بعضی از اماکن مهم تهران، اظهار نمود: با عنایت به تأکیدات دادستان تهران در زمینه حفظ حقوق عامه از سال قبل مبحث ارتقاء ایمنی ساختمان های خطر آفرین با جدیت بیشتری در دستور کار قرار گرفته و جلسات گوناگونی با دعوت از نمایندگان سازمان های مسئول در دادسرای عمومی و انقلاب تهران برای رسیدگی به وضعیت ساختمان علاءالدین، بازار گل و گیاه تهران، بیمارستان فیاض بخش و چندین ساختمان دیگر برگزار شده است.

معاون جلوگیری از وقوع جرم دادستانی تهران خاطرنشان کرد: همینطور در جلسات هفتگی کارگروه ویژه ارتقاء ایمنی بازار در دادستانی تهران، وضعیت ایمنی این مکان مهم و پر تردد با گزارش گیری مستمر از دستگاههای مسئول از جانب دادسرای عمومی و انقلاب تهران رصد می شود.

منبع: