خانه در وسط تهران چند؟

مدیرسا: مناطق ۴، ۵، ۷، ۸ و ۱۳ را می توان محدوده های سکونتی گروههای متوسط درآمدی شهر تهران دانست که میانگین قیمت هر متر خانه در این مناطق بین ۳۱ تا ۴۲ میلیون تومان است.
به گزارش مدیرسا به نقل از ایسنا، منطقه ۵ پرمعامله ترین منطقه در بازار مسکن شهر تهران شمرده می شود که هر ماه این عنوان را به خود اختصاص می دهد. اسفند سال قبل در این منطقه ۹۷۴ فقره قرارداد خرید و فروش مسکن به امضا رسید و در فروردین نیمه تعطیل امسال هم ۵۳۴ معامله در آن منعقد شد. گفته می شود ۱۰.۴ درصد از کل مهاجران به تهران در منطقه پنج ساکن می شوند.
برمبنای سرشماری سال ۱۳۹۵ منطقه پنج با ۸۵۸ هزار نفر جمعیت پس از منطقه چهار با ۹۱۹ هزار نفر، رتبه دوم را از نظر جمعیت در میان مناطق ۲۲ گانه شهر تهران به خود مختص کرده است. بعد از آن منطقه ۲ با ۷۰۱ هزار نفر، منطقه ۱۵ با ۶۴۱ هزار نفر و منطقه ۱۴ با ۵۱۵ هزار نفر در رتبه های سوم تا پنجم قرار دارند.
اما بررسی قیمت مسکن در مناطق شهر تهران گویای آنست که مناطق ۴، ۵، ۷، ۸ و ۱۳ را به لحاظ قیمتی می توان محدوده سکونتی اقشار میانی شهر تهران قلمداد کرد. در میان مناطق مذکور منطقه پنج با متوسط قیمت ۴۲ میلیون تومان رتبه اول را دارد و در شهر تهران نیز جایگاه پنجم را به لحاظ قیمت مسکن به خود مختص کرده است. بعد از آن به ترتیب منطقه ۴ با ۳۷.۸ میلیون، منطقه ۸ با ۳۲.۶ میلیون، منطقه ۷ با ۳۲.۴ میلیون و منطقه ۱۳ با ۳۱.۹ میلیون تومان قرار گرفته اند.

بجز منطقه ۵ که همیشه رتبه اول را به لحاظ معاملات دارد در سالهای قبل بطور معمول مناطق ۲ و ۴ جایگاه های دوم و سوم را در اختیار داشتند اما مدتی است که منطقه ۱۰ عنوان دومین منطقه پرمعامله شهر تهران را از ۲ و ۴ ربوده است. منطقه ۱۰ از جایگاه ششم و هفتم خودرا به جایگاه سوم تعداد معاملات رساند. علت اصلی این مساله به افزایش شدید قیمت مسکن و کاهش توان متقاضیان مصرفی مربوط می شود. طبق آمار فروردین ۱۴۰۱ متوسط قیمت مسکن در منطقه ۱۰ تهران ۲۳ میلیون تومان در هر متر مربع بوده است. بااینکه منطقه ۱۰ به لحاظ مساحت جزو کوچکترین منطقه های تهران شمرده می شود اما تراکم بالای جمعمیتی، آنرا در رتبه یازدهم جمعیت تهران قرار داده است. در منطقه ۱۰ تراکم جمعیتی ۴۲۰ نفر در هکتار است.
در منطقه چهار نیز که در شرق تهران است محله هایی مثل تهرانپارس شرقی و غربی، حکیمیه، نارمک شمالی، قاسم آباد، اوقاف، شمیران نو، قنات کوثر، مجیدآباد، کوهسار، مجیدیه، شمس آباد، کاظم آباد، ضرابخانه، مبارک آباد، شیان و لویزان قرار دارد. میانگین قیمت هر متر خانه در این منطقه ۳۷.۸ میلیون تومان است و فروردین امسال با ۲۷۳ فقره قرارداد خرید و فروش رتبه چهارم را از نظر تعداد معاملات مسکن شهر تهران کسب نمود. اسفند پارینه نیز در این منطقه ۶۰۴ قرارداد خرید و فروش مسکن به ثبت رسید.
منطقه ۱۳ نیز یکی از اهداف سکونت اقشار میانی است که البته محدوده پرمعامله ای در شهر تهران محسوب نمی شود؛ بااینکه تعداد معاملات آن از گرانترین نقطه تهران یعنی منطقه ۱ بیشتر است. فروردین ۱۴۰۱ تعداد ۱۳۱ قرارداد خرید و فروش مسکن در منطقه ۱۳ به ثبت رسید که جایگاه دهم را در میان مناطق ۲۲گانه شهر تهران کسب نمود. متوسط قیمت مسکن در منطقه ۱۳ به میزان ۳۱.۹ میلیون تومان در هر متر مربع است. ۲۴۸ هزار نفر در منطقه ۱۳ تهران سکونت دارند که رتبه هجدهم را از این نظر در میان مناطق ۲۲ گانه شهر تهران در اختیار دارد.
منطقه ۸ در شرق تهران قرار دارد. این منطقه از شمال به مناطق ۴ و ۳، از شرق به منطقه ۷ و از جنوب به منطقه ۱۳ می رسد. جمعیت منطقه ۸ بیش از ۴۲۵ هزار نفر است و هفتمین منطقه پرجمعیت تهران شمرده می شود. فروردین امسال ۱۹۲ فقره قرارداد خرید و فروش مسکن در منطقه ۸ منعقد شد که هفتمین منطقه پرمعامله تهران بود. متوسط قیمت هر متر خانه در این منطقه ۳۲.۶ میلیون تومان است. تهرانپارس غربی، نارمک، دردشت، مدائن، هفت حوض، فدک، مجیدیه، لشکر شرقی و غربی، تسلیحات، وحیدیه و زرکش، محله های منطقه ۸ هستند.
منطقه ۷ واقع در غرب منطقه ۸ که حدودا جزو مناطق مرکزی شهر تهران شمرده می شود طبق سرشماری سال ۱۳۹۵ تعداد ۳۱۲ هزار نفر جمعیت دارد و از این نظر جایگاه دوازدهم را در میان مناطق شهر تهران به خود اختصاص می دهد. متوسط قیمت هر متر خانه در منطقه ۷ بیش از ۳۲.۴ میلیون تومان است که فروردین امسال با ۲۰۴ معامله ششمین منطقه از نظر تعداد معاملات بود. عباس آباد، حشمتیه، نظام آباد، وحیدیه، سیدخندان، عشرت آباد، بهجت آباد، مدنی، سبلان، بهشتی و شریعتی همچون محله های منطقه ۷ هستند.

قیمت هر متر خانه در تهران ۳۴.۲ میلیون تومان
طبق اعلام بانک مرکزی، در فروردین ۱۴۰۱ متوسط قیمت یک متر مربع مسکن در شهر تهران ۳۴ میلیون و ۲۷۰ هزار تومان بوده که نسبت به ماه قبل و زمان مشابه سال قبل به ترتیب ۲.۴ درصد کاهش و ۱۶.۹ درصد بالا رفته است. علاوه بر این، تعداد معاملات انجام شده در این ماه ۳.۴ هزار فقره بود که نسبت به ماه قبل ۴۹.۹ درصد کاهش و در مقایسه با ماه مشابه در سال قبل ۶۳.۷ درصد افزایش را نشان میدهد. گزارش اردیبهشت ماه هنوز ارائه نشده است.

منبع: