درپی حمله روسیه به اوكراین؛ ژاپن بانکهای کشاورزی و اعتباری روسیه را تحریم کرد

به گزارش مدیرسا ژاپن روز سه شنبه اعلام نمود به علت حمله مسکو به اوکراین، بانک کشاورزی و بانک اعتباری روسیه را تحریم خواهد نمود.
به گزارش مدیرسا به نقل از مهر ژاپن روز سه شنبه اعلام نمود به علت حمله مسکو به اوکراین، بانک کشاورزی و بانک اعتباری روسیه را تحریم خواهد نمود. همینطور ممنوعیت صادرات کالاهایی را که به تقویت پایه تولید روسیه کمک می نماید، اعلام نمود. ماه گذشته، دولت ژاپن بسته ای از تحریم ها را ضد روسیه اعمال کرد که شامل مسدود کردن دارایی های ۱۴۰ نفر بود. این تحریم ها همینطور شامل گسترش دامنه ممنوعیت عرضه محصولات مختلف به شرکتهای روسی در رابطه با مجتمع نظامی-صنعتی روسیه بود. علاوه بر گسترش لیست بانکهای روسی مشمول محدودیت ها، علاوه بر گسترش ممنوعیت صادرات ژاپن به شرکتهای روسی، همچون فناوری های پیشرفته و بخصوص ممنوعیت عرضه کامپیوتر ها.