آماری از میزان مصرف امروز برق در کشور

مدیرسا: مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران گفت، میزان مصرف برق کشور امروز(شنبه) از مرز ۵۸ هزار مگاوات عبور کرد.
به گزارش مدیرسا به نقل از مهر، مصطفی رجبی مشهدی از افزایش نیاز مصرف برق کشور در روز شنبه ۲۱ خرداد ماه اطلاع داد که بیشتر از ۵۸ هزار مگاوات بوده است.

وی در مورد مصرف مراکز مجاز استخراج رمز ارز اظهار داشت: حالا حدود ۲۰۰ مگاوات ظرفیت استفاده مجاز این مراکز است که متناسب با شرایط و محدودیت های شبکه برق کشور نسبت به کاهش و محدودیت مصرف خود اقدام می کنند. سخنگوی صنعت برق اضافه کرد: در شرایط اضطراری و افزایش قابل توجه نیاز مصرف مشترکان، این مراکز با اطلاع رسانی قبلی در محدودیت کامل برق رسانی قرار خواهند گرفت.

وی افزود: حداقل میزان مصرف مراکز غیر مجاز حدود ۱۲۰۰ مگاوات است که تا این لحظه توانسته ایم حدود ۶۵۰ مگاوات را شناسایی، ضبط و در اختیار مراجع قانونی قرار دهیم.

منبع: