برنامه های پرواز فردا هفتم تیرماه زوار بیت الله الحرام

مدیرسا: شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران در بیست و یکمین روز عملیات اعزام حجاج، از هشت پرواز برای انتقال زوار از شهرهای تهران، همدان، یزد، ساری و بیرجند در روز سه شنبه هفتم تیرماه آگاهی داد.
به گزارش مدیرسا به نقل از هما، در روز هفتم تیرماه ۱۴۰۱، هشت پرواز برای انتقال زوار بیت الله الحرام از فرودگاه های امام، فرودگاه بین المللی همدان، فرودگاه شهید آیت الله صدوقی یزد، فرودگاه ساری و فرودگاه بین المللی بیرجند به فرودگاه های مدینه منوره و جده انجام می شود.

تهران – فرودگاه حضرت امام خمینی (ره)
پرواز شماره ۱۵۶۰- فرودگاه حضرت امام خمینی (ره) – مدینه ساعت پرواز ۰۲: ۱۰ بامداد
پرواز شماره ۱۵۶۲- فرودگاه حضرت امام خمینی (ره) – جده ساعت پرواز ۱۱: ۳۰ یزد – فرودگاه شهید آیت الله صدوقی
پرواز شماره ۱۵۶۶ – فرودگاه یزد – مدینه منوره ساعت پرواز ۰۵: ۴۰
پرواز شماره ۱۵۶۸ – فرودگاه یزد – مدینه منوره ساعت پرواز ۱۴: ۱۰ بیرجند -فرودگاه بین المللی شهدای بیرجند
پرواز شماره ۱۵۷۴- فرودگاه بیرجند- جده ساعت پرواز ۰۶: ۲۵
پرواز شماره ۱۵۷۶ – فرودگاه بیرجند- جده ساعت پرواز ۱۸: ۰۰ ساری-فرودگاه دشت ناز ساری
پرواز شماره ۱۵۷۰- فرودگاه ساری – مدینه منوره ساعت پرواز ۰۹: ۰۰
پ رواز شماره ۱۵۷۲- فرودگاه ساری- مدینه ساعت پرواز ۳۰: ۱۷

منبع: