توسعه پوشش بیمه ای برای کاهش ریسک تولید در زنبورداری ها

به گزارش مدیرسا مجری طرح توسعه زنبورداری کشور بر لزوم توسعه و استفاده از ظرفیت صندوق بیمه کشاورزی برای کاهش ریسک تولید در حوزه زنبور عسل اطلاع داد.

به گزارش مدیرسا به نقل از مهر از وزارت جهاد کشاورزی، تورج صارمی عنوان کرد: از آنجاییکه در طول چند سال قبل مبحث تلفات کلنی زنبور عسل متاثر از سمپاشی مزارع و باغات بعنوان مبحث خارج از مدیریت زنبوردار تحت پوشش بیمه نبوده است، با پیگیری معاونت امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی و هماهنگی های به عمل آمده، مبحث توسعه پوشش بیمه و امکان پرداخت بخشی از خسارت وارده به واحدهای زنبورداری ناشی از سمپاشی ها مورد بررسی قرار گرفته و دستورالعمل های مربوطه در این خصوص درحال تدوین است.
مجری طرح توسعه زنبورداری کشور اظهارداشت: با موافقت مدیرعامل صندوق بیمه کشاورزی با کلیات موضوع، با انجام بیمه تکمیلی کلنی های زنبور عسل در سال زراعی آتی، امکان پرداخت بخشی از خسارات وارده به زنبورداران متاثر از سمپاشی مزارع و باغات کشور در چارچوب غرامت وجود خواهد داشت.
صارمی در ارتباط با بروز خسارت ها و تلفات گزارش شده زنبورداری ها در برخی از استان ها همچون آذربایجان غربی و شرقی به علت انجام سمپاشی باغات و مزارع کشاورزی با سموم شیمیایی اضافه کرد: در مورد بروز تلفات در زنبورستان ها با برگزاری دو جلسه ستاد گرده افشانی کشور، تیم های کارشناسی به استان آذربایجان غربی اعزام و ضمن بررسی و بازدید میدانی از زنبورستان ها و پیگیری های سازمان دامپزشکی کشور و نمونه برداری های انجام شده از کلنی های زنبور عسل در آن مناطق، نتایج مقدماتی حاکی از مسمومیت ناشی از سمپاشی باغات و مزارع کشاورزی با سموم شیمیایی می باشد.
وی افزود: سازمان حفظ نباتات کشور هم در جهت پیشگیری و پیشگیری از بروز خسارات وارده به زنبورداری ها در عملیات سمپاشی مزارع و باغات و نظارت موثر، در این مورد، دستورالعملی را تحت عنوان حفاظت از گرده افشان ها در مقابل سمپاشی ها به سازمان جهاد کشاورزی تمام استان ها و واحدهای ذی ربط اعلام نموده است.
مجری طرح توسعه زنبورداری کشور عنوان کرد: با عنایت به اعلام آمار تلفات زنبورهای عسل ناشی از سمپاشی ها از جانب استان ها و مطابق با مصوبات ستاد گرده افشانی، پیشبینی خسارات وارده به واحدهای زنبورداری انجام و گزارش آن در جهت امکان پرداخت تسهیلات بانکی و یا استمهال تسهیلات دریافتی توسط زنبورداران خسارت دیده در جهت استمرار فعالیت تولید کنندگان این بخش به معاونت ها و دفاتر تخصصی ذی ربط وزارت جهاد کشاورزی منعکس شده و مبحث درحال پیگیری است.

منبع: