رئیس هیئت مستشاری مالیاتی وزارت اقتصاد عنوان كرد؛ حذف بوروکراسی اداری اعتراض های مالیاتی

به گزارش مدیرسا رییس هیئت مستشاری مرکز عالی دادخواهی مالیاتی وزارت اقتصاد اظهار داشت: این اطمینان را به مودیان می دهیم که به اعتراضات آنها با اهتمام کامل رسیدگی و حقوق آنها تامین می شود.

به گزارش مدیرسا به نقل از وزارت اقتصاد، فرشید علاسوند، رییس هیات مستشاری مرکز عالی دادخواهی و تشخیص صلاحیت حرفه ای وزرات اقتصاد، تدابیر این وزارتخانه برای رفع دغدغه های مؤدیان مالیاتی و تسهیل در رسیدگی به اعتراضات و بازبینی در پرونده های آنها را تشریح نمود.
وی اظهار داشت: برمبنای سیاستگذاری جدید مرکز عالی دادخواهی و تشخیص صلاحیت حرفه ای قرار شد در تسریع پروسه رسیدگی بازبینی شود و باتوجه به دغدغه های مقام عالی وزارت درباب نحوه مالیات ستانی هیات های ۲۵۱ مکرر در استانها، سامانه ای راه اندازی شود.
این مقام مسئول در وزارت اقتصاد افزود: در این سامانه مؤدیان مالیاتی می توانند بدون مراجعه فیزیکی به ادارات کل، با حذف بوروکراسی اداری، اعتراض را در درگاه الکترونیکی که بدین منظور طراحی شده بارگذاری کنند و برمبنای اسناد و مدارکی که ارائه می دهند کارشناسان مربوطه بررسی می کنند و بعد از موافقت مدیرکل استانی مراتب به مرکز عالی دادخواهی ارسال و مرکز عالی دادخواهی بعد از بررسی های لازم موارد را برای اظهار نظر وزیر ارسال می کنند.
علاسوند با اشاره به دستور دیگر وزیر اقتصاد برای رفع دغدغه های مالیاتی مردم در استانها اعلام نمود: بر این اساس با بالا بردن سقف اختیارات هیات های استانی ۲۵۱ مکرر، این امکان برقرار شد که برای اشخاص حقیقی تا سقف یک میلیاردریال و برای اشخاص حقوقی تا سقف ۱۰ میلیاردریال در استان به موضوع پرداخته و تصمیمات لازم اتخاذ شود؛ این بخشنامه از طرف وزیر اقتصاد امسال بمنظور تمرکز زدایی صادر گردیده است.
رئیس هیات مستشاری مرکز عالی دادخواهی و تشخیص صلاحیت حرفه ای وزرات اقتصاد با اشاره به سیاستگذاری دیگر این مرکز در حوزه رفع مشکلات مالیاتی مؤدیان، اظهار داشت: سیاستگذاری بر این مبنا بوده کارکنانی که در سازمان مالیاتی صدور رأی می کنند در هیات های ۲۵۱ مکرر هیچ نوع نقشی نداشته بدین منظور در حقیقت ترکیب اعضای هیئت از سه عضو تشکیل شده، یک عضو از جامعه حسابداران رسمی، یک عضو از جامعه مشاورین مالیاتی و عضو دیگر هم از معاونین ادارات کل امور اقتصادی و دارایی که شرایط را به شکلی پیش بینی کردند که جایگاه شاکی و متشاکی کاملاً مجزا بوده تا بتوانند عادلانه و فارغ از هرگونه ذهنیتی به اعتراض مؤدیان رسیدگی کنند.
وی به سیاست گذاری دیگری در این یاد شده و اشاره کرد: در هیات های ۲۵۱ مکرر اولاً اصول را فدای وصول نخواهیم کرد و به تمام اعتراض مؤدیان در اجرای ماده ۲۵۱ مکرر رسیدگی می شود و آن چیزی که از وصول مالیات برای ما مهم تر است، ایجاد وفاق همدلی در جامعه یعنی بعد اجتماعی موضوع و رضایتمندی مؤدیان است که در دستور کار وزارت اقتصاد دارایی و مرکز عالی دادخواهی قرار دارد.
این مقام مسئول وزارت اقتصاد اشاره کرد: این اطمینان را به مؤدیان می دهیم در مرکز عالی دادخواهی و همین طور هیات های ۲۵۱ مکرر در استانها با اهتمام و جدیت کامل به اعتراض مؤدیان رسیدگی می شود و با اسناد و مدارکی که مؤدیان ارائه می دهند در اسرع وقت با صدور رای احقاق حق آنها انجام می شود.

منبع: