مهر خبر می دهد؛ موافقت وزارت جهاد با افزایش قیمت رب

به گزارش مدیرسا معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی در نامه ای به سازمان حمایت با افزایش قیمت رب به ۴۵ هزار تومان موافقت نمود.
به گزارش مدیرسا به نقل از مهر، معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی در نامه ای به سازمان حمایت با افزایش قیمت رب گوجه فرنگی موافقت نمود.
در متن نامه عباس عسکرزاده به صدیف بیک زاده، سرپرست سازمان حمایت آمده است:
احتراماً پیرو نامه شماره ۲۲۲۸۴/۵۰۰/۱۴۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۸ در مورد مبحث تعیین قیمت رب گوجه فرنگی به استناد مصوبه بیست و نهمین جلسه ستاد تنظیم بازار کشور و همینطور با عنایت به جلسات برگزار شده با تولید کنندگان عمده و سندیکای صنایع کنسرو ایران، با در نظر گرفتن افزایش هزینه های تولید، با افزایش قیمت مصرف کننده رب گوجه فرنگی در قالب ضوابط و مقررات آن سازمان موافقت می نماید. بنابراین ضمن ارسال نامه شماره ۴۶۵۳/ س مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۴ سندیکای صنایع کنسرو ایران در مورد قیمت مصرف کننده (۴۵۰۰۰۰ ریال)، خواهشمند است در جهت حفظ آرامش بازار و تداوم عرضه کالا مقرر فرمائید با قید فوریت اقدامات لازم مبذول گردد.