بخشنامه تفکیک حساب شخصی و تجاری تا ماه آتی تدوین می شود

رییس سازمان امور مالیاتی اظهار داشت: بخشنامه تفکیک حساب شخصی و تجاری تا ماه آتی توسط بانک مرکزی نهایی می شود و با این اقدام افرادی که با حساب شخصی خود کار تجاری کنند، مشمول مالیات خواهند شد.
به گزارش مدیرسا به نقل از صدا و سیما، داود منظور رییس سازمان امور مالیاتی به مناسبت هفته مالیات در سخنانی قبل از خطبه های نماز جمعه تهران با اشاره به برنامه و عملکرد دولت سیزدهم برای تحول در نظام مالیاتی اظهار داشت: برنامه دولت سیزدهم در زمینه مالیات، کاهش فشار مالیاتی از بخش رسمی و مالیات دهندگان خوش حساب و حرکت به سمت مالیات ستانی از بخش غیرشفاف و افرادی است که درآمد بالایی دارند ولی فرار مالیاتی می کنند. وی ادامه داد: نخستین اقدام سازمان امور مالیاتی در دولت سیزدهم، سامان دادن به نظام نقل و انتقال پول و شفاف شدن وجه ذی نفعان بود. در این جهت درگاه های پرداخت و پوزها را به پرونده های مالیاتی اضافه کردیم. منظور اظهار داشت: با این اقدام تعداد دریافت اظهارنامه مالیاتی از مشاغل حقیقی به ۴ میلیون اظهارنامه رسید و نسبت به سال قبل ۱.۲ میلیون افزایش داشت. رییس سازمان امور مالیاتی اظهار داشت: امسال برای پشتیبانی از تولید در قانون بودجه و با پیشنهاد دولت، نرخ مالیات هر واحد تولیدی ۵ درصد کم شد و به ۲۰ درصد رسید. همین طور بخشودگی مالیاتی برای واحدهای تولیدی لطمه دیده در دستور کار قرار گرفته است. وی افزود: تفکیک حساب شخصی و تجاری از دیگر اقدامات بود. بخشنامه این مساله تا ماه آتی توسط بانک مرکزی نهایی می شود. با این اقدام افرادی که از حساب شخصی خود بیش از مبلغ معینی برای کار تجاری استفاده کنند مشمول مالیات خواهند شد. منظور اظهار داشت: هم اکنون مالیات از مشاغل با عدالت بیشتر وصول می شود. میزان مالیات ۲.۵ برابر شده اما از ۴ میلیون مودی مالیاتی، مالیات ۱.۶ میلیون نفر صفر تعیین شده و ۸۰۰ هزار مودی نیز مالیاتی کمتر از ۵ میلیون تومان پرداخت می کنند.