یك عضو مجمع نمایندگان استان هرمزگان تاكید كرد: مهم ترین دغدغه مردم زلزله زده ساخت مسکن می باشد

به گزارش مدیرسا نماینده مردم بندرعباس در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: امروز دغدغه اصلی مردم زلزله زده ساخت خانه هایی است که به صورت کامل تخریب شده که نیازمند پیشبینی اعتبارات ویژه از جانب دولت می باشد.
احمد مرادی در گفتگو با ایسنا، ضمن اشاره به آخرین وضعیت مناطق زلزله زده در استان هرمزگان، بیان نمود: بمحض وقوع زلزله همه دستگاههای امدادی محلی در محل وقوع زلزله حاضر شدند و تا به امروز هم در آنجا مستقر هستند. امکانات اولیه فراهم گردید. مشکل قطعی برق روستاها بر طرف شد. مردم برای اسکان به چادر نیاز داشتند که تأمین شد، اما به علت گرمای هوا کانکس و دستگاههای خنک کننده لازم بود. چادرها به کانکس تبدیل شد و دستگاههای خنک کننده هم تأمین شد.
ایشان در ادامه اظهار نمود: امروز کل جمعیت اسکان اضطراری داده شده اند. نیروهای خدمات رسان هم مستقر هستند. بعد از اتمام آواربرداری بازسازی منازل صدمه دیده آغاز خواهد شد. بخشی از خیرین اعلام آمادگی کردند که در ساخت خانه های تخریب شده کمک کنند. مردم از همه جای استان هرمزگان برای امداد و کمک حاضر شدند. الحمدالله هر کسی گوشه ای از کار را گرفته و یک رضایتمندی خوبی مردم پیدا کرده اند.
نماینده مردم بندرعباس در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: آنچه که امروز دغدغه اصلی مردم زلزله زده است، ساخت خانه هایی است که به صورت کامل تخریب شده است. کار سختی است و دولت باید در این حوزه کمک نماید. باید اعتبارات خوبی پیشبینی شود تا بتوانیم این کار را به سرانجام برسانیم. تمام زندگی مردم از بین رفته است و حتی برخی عزیزان خویش را از دست داده و حتی برخی مصدوم هستند. این مورد باید مورد توجه دولت قرار گیرد.

منبع: