خبر خوش برای كارگران حق مسکن به همان ۶۵۰ هزار تومان بازگشت

مصوبه حق مسکن ۵۵۰ هزار تومانی کارگران و مصوبه افزایش مستمری بازنشستگان تأمین اجتماعی توسط رئیس مجلس مغایر با قانون دانسته و ابطال شد.

حمید حاج اسماعیلی – فعال کارگری – در گفت و گو با ایسنا، با تایید این خبر اظهار نمود: ریاست مجلس شورای اسلامی نظر کمیسیون تطبیق مقررات مجلس درباب عدم دخالت دولت در مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان را که به تصویب شورای عالی کار و به تبع آن هیات امنای سازمان تامین اجتماعی رسیده بود و همین طور مصوبه شورای عالی کار درباب افزایش حق مسکن کارگران را به سبب مداخله دولتی باطل نمود و آنرا مغایر با قانون تشخیص داد.

وی اظهار داشت: با ابطال این مصوبه، حق مسکن کارگران به همان رقم ۶۵۰ هزار تومان بازگشت که در شورای عالی کار تصویب شده بود و درباب مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران نیز دولت یا باید مصوبه را تایید کند یا این که مصوبه را به سازمان تامین اجتماعی برای اصلاح برگرداند.

به گفته حاج اسماعیلی، این رویداد موفقیت بزرگی به لحاظ قانونی برای کارگران و بازنشستگان و مراجع حاکمیتی و قانونی در کشور تلقی می شود و مجلس به وظیفه ذاتی خود در این خصوص عمل کرده است.

منبع: