راهنمای خرید بتن آماده

مدیرسا: در ادامه این مطلب بطور کامل در مورد راهنمای خرید بتن آماده نکاتی را به شما ارائه خواهیم کرد.

به گزارش تجاری خبرگزاری مهر، برای کارفرمایان و مدیران پروژه مهمست که جهت اطمینان از بهترین نتیجه ممکن، جزییات خاصی را در زمان خرید بتن آماده عرضه کنند. این جزییات از نوع سنگدانه گرفته تا میزان نسبت آب به سیمان، باید بطور دقیق به کارخانه سازنده بتن گزارش شود. این مساله بدین سبب مهمست که شما بابت بتن آماده هزینه پرداخت می کنید و می خواهید بتن طبق طرح اختلاط مهندسی شده به محل پروژه وارد شود. به همین دلیل، در این بررسی بطور کامل در مورد راهنمای خرید بتن آماده صحبت می نماییم.
سفارش سریع بتن آماده جهت بتن ریزی به موقع
برای اطمینان از این که کارخانه نزدیک به پروژه شما زمان کافی برای تهیه بتن را دارد، سفارش خودرا حداقل یک هفته پیش از تاریخ تحویل ثبت کنید. باید توجه کنید که این میزان باتوجه به سطح تقاضای کارخانه ها و مناطق مختلف متفاوت خواهد بود.
تحویل آخر هفته و شب نیز در صورت درخواست قابل سفارش است اما به اطلاع قبلی نیاز دارد. الزامات مربوط به تست بتن باید در هنگام قرار دادن سفارش اصلی سفارش شوند. در هر صورت، سفارش خودرا با نهایت دقت و تعیین دقیق روز و ساعت بتن ریزی به کارخانه اعلام کنید تا پروژه بتن ریزی بموقع صورت گیرد.
اهمیت محاسبه دقیق حجم بتن مورد نیاز پروژه
هنگام محاسبه حجم بتن باید عوامل مختلفی را در نظر بگیرید. برآوردها باید برمبنای اندازه گیری های مربوط به نقشه ها باشند. در سفارش بتن همین طور مواردی مانند تغییرات ضخامت دال، اعوجاج قالب، شرایط آب و هوایی و غیره باید لحاظ شوند. اما برای محاسبه حجم بتن مورد نیاز باید طول، عرض و ارتفاع هر عنصر سازه ای شامل فونداسیون، ستون، تیر، سقف، دیوار برشی و غیره را جداگانه محاسبه کنید و با هم جمع نمایید.
همیشه اهتمام کنید ۵ تا ۱۰ درصد بتن بیشتر سفارش دهید تا با کمبود بتن مواجه نشوید. همین طور باید توجه داشته باشید بتن ریزی فونداسیون و هر سقف ساختمان بطور جداگانه انجام می شود. در پروژه های کوچک، بتن ریزی ستون ها در محل پروژه انجام می شود اما بهتر است هم در پروژه های کوچک و هم بزرگ، بتن ریزی عضو مهمی مانند ستون ها با بتن آماده صورت گیرد.

مشخص کردن مقاومت فشاری، اسلامپ و اندازه سنگدانه
مقاومت فشاری همان چیزی است که در نقشه های اجرائی محاسبه درج شده است. باید اندازه سنگدانه ۲۰ میلی متری بصورت استاندارد عرضه گردد، مگر این که اندازه دانه های ۱۰ میلی متری یا ۱۴ میلی متری مشخص شده باشند. اندازه سنگدانه ها را می توان با روش قرار دادن، فاصله آرماتورها و ضخامت المان بتنی نیز تعیین کرد. اسلامپ مورد نیاز بتن نیز باید برای دستیابی به کارایی بتن مورد نیاز مشخص شود.
آزمایش اسلامپ برای ارزیابی دقیق اسلامپ سفارش می شود، اما نتایج نهایی می تواند کمی بالاتر یا کمتر از اسلامپ درخواستی متفاوت باشد. پمپاژ، روش های محل و تقاضای بتن ریزی با تراکم شدید میلگردها ممکنست به اسلامپ بیشتری نیاز داشته باشند. برای افزایش اسلامپ نباید در محل به بتن آب اضافه کرد برای اینکه این امر می تواند کیفیت بتن را به خطر بیندازد.
ارسال بموقع بتن آماده و شرایط بتن ریزی
باید روشی که برای بتن ریزی استفاده می شود مانند لوله یا پمپ، نوع پمپ و اندازه و طول خطوط لوله را بدانید. محل بتن ریزی و دسترسی پمپ نیز باید در نظر گرفته شود. همین طور اندازه کامیون و مدیریت ترافیک (شلوغی خیابان و تردد خودرو) باید برنامه ریزی شود تا مطمئن شد که هیچ تاخیری در روز بارگیری وجود ندارد.
دسترسی ایمن به محل پروژه باید در نظر گرفته شود. این شامل در نظر گرفتن اندازه کامیون تحویل و برنامه ریزی مدیریت ترافیک برای اطمینان از عدم تاخیر در روز بارگیری است. محل قرارگیری و دسترسی پمپ نیز باید لحاظ شوند. بهتر است نسبت به وجود فضای باز برای پارک تراک میکسر اطمینان حاصل کنید.
خرید بتن آماده از کارخانجات پارس زاگرس
از مجموعه بتن پارس زاگرس که بزرگترین سیستم حمل بتن آماده تهران را نیز در اختیار دارد، می توان به عنوان یکی از بهترین و پیشرفته ترین کارخانجات بتن آماده شهر تهران نام برد.

این مجموعه از دو کارخانه بتن پیشرفته بتن پارس ۳۲۱ و صنایع بتنی زاگرس تشکیل شده است. مجموعه بتن پارس زاگرس در سال ۱۴۰۰ توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان واحد نمونه رعایت حقوق مصرف کننده برگزیده شد. بتن پارس زاگرس با بهره گیری از قوی ترین سیستم حمل، امکان بتن ریزی بزرگترین پروژه ها را دارد و به سبب ظرفیت بالای تولید و حمل، رکوردهای خاصی را در بتن ریزی پروژه های بزرگ به ثبت رسانده است.

منبع: