نوسازی بافت فرسوده پیرامون حرم عبدالعظیم به بنیاد مسکن واگذار شد

مدیرسا: رئیس بنیاد مسکن از واگذاری توسعه حرم عبدالعظیم و نوسازی بافت فرسوده پیرامون آن به این بنیاد اطلاع داد.

به گزارش مدیرسا به نقل از مهر اکبر نیکزاد در مراسم کلنگ زنی ساخت ۳ هزار واحد مسکونی در منطقه ۱۸ تهران اظهار داشت: بنیاد مسکن حدود ۱۸۰ هزار واحد روستایی را در دست ساخت دارد. ۱۰۰ هزار واحد مسکن شهری هم در چارچوب قانون جهش تولید مسکن در نقاط مختلف کشور در دست راه اندازی است.
رئیس بنیاد مسکن اضافه کرد: طرح هادی روستاها را اجرا کرده ایم و همه روستاهای بالای ۲۰ خانوار طرح هادی دارند همینطور بازسازی واحدهای صدمه دیده از سیل و زلزله در دست اجرا است که در ۱۵ منطقه از کشور شامل ۶ منطقه سیل زده و ۹ منطقه زلزله زده بازسازی ها ادامه دارد.
وی ضمن اشاره به طرح راه اندازی ۱۸۰ هزار واحد مسکونی در شهر تهران که مقرر است شهرداری ساخت آنها را مدیریت کرد کند اظهار داشت: ۱۰ هزار واحد از این ۱۸۰ هزار واحد را بنیاد مسکن می سازد. پیش از سالجاری ۳ هزار واحد کلنگ زنی شد که درحال اجراست. قرار بود ۷ هزار واحد باقیمانده خرداد سال جاری عملیاتی نماییم که به تأخیر افتاد اما امروز ۳ هزار واحد مسکونی در تهران کلنگ زنی شد و ۴ هزار واحد باقی مانده هم بزودی ساخت آنها آغاز خواهد شد.
رئیس بنیاد مسکن با اعلان اینکه توسعه حرم حضرت عبدالعظیم و بافت پیرامونی آن به بنیاد مسکن واگذار شده است اظهار داشت: نوسازی بافت فرسوده حرم حضرت عبدالعظیم را اجرایی خواهیم کرد.
وی ضمن اشاره به مشکلات بافت های فرسوده تهران اضافه کرد: در بعضی بافت های فرسوده تهران، مردم امنیت جانی ندارند. اما درحال تعریف و اجرای پروژه های نوسازی هستیم.