اتمام حجت وزیر با ایرلاین ها جواب می دهد؟

در شرایطی برخی ایرلاین ها بعد از ممنوعیت فروش ارزی نرخ بلیت هواپیما به اتباع خارجی همچنان این کار را انجام می دادند، بنظر می رسد وزیر راه و شهرسازی با تاکید باردیگر بر این ممنوعیت با همه شرکت های هواپیمایی اتمام حجت کرد.

به گزارش مدیرسا به نقل از ایسنا، از آغاز تیر ماه امسال مسئله فروش بلیت هواپیما به اتباع خارجی به صورت ارزی مطرح و اجرایی شد. تصمیمی که در ابتدا با موافقت ضمنی سازمان هواپیمایی و وزارت راه و شهرسازی مواجه گردید اما بعد از آنکه مخالفت ها از جانب وزارت خانه های میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و امور خارجه اعلام گردید و خیلی از نمایندگان مجلس نیز انتقاداتی نسبت به این تصمیم داشتند و خواهان لغو این تصمیم شدند. رستم قاسمی-وزیر راه و شهرسازی- اعلام نمود که فروش ارزی بلیت هواپیما به اتباع خارجی ممنوع می باشد.

پس از این مخالفت از جانب وزیر راه و شهرسازی، باز هم از جانب بعضی از مسافران خارجی اعلام گردید که برخی ایرلاین ها همچنان بر فروش ارزی نرخ بلیت هواپیما اصرار دارند و سازمان هواپیمایی کشوری هم تصریح کرد اگر این مورد ادامه پیدا کند، با متخلفان برخورد جدی خواهد نمود.

این کشمکش ها به جایی رسید که حتی عبدالرضا موسوی –رییس انجمن شرکتهای هواپیمایی- در نشستی خبری اعتراض خودرا نسبت به لغو این تصمیم اعلام نمود. وی اظهار داشت: لغو شدن فروش ارزی بلیت هواپیما به اتباع خارجی جزو عجایب بود چونکه هم اکنون بلیت پروازهای داخلی در آژانس های هواپیمایی که در عراق دفتر دارند از ۸۴ تا ۱۰۰ دلار فروخته می شود در حالیکه حدود ۳۰ دلار آنرا به ایرلاین ها بر می گردانند و بقیه آن در جیب واسطه ها می رود.

موسوی اضافه کرد: از طرفی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با فروش ارزی بلیت هواپیما به اتباع خارجی به اتباع خارجی مخالفت کرد و همین مساله موجب لغو این تصمیم شد در حالیکه قیمت هر اتاق برای یک شب در هتل ها طی یکسال گذشته ۲۰۰ تا ۳۰۰ درصد افزایش پیدا کرده است بعنوان مثال قیمت یک اتاق در هتلی ۴ یا ۵ ستاره پارسال حدود ۸۰۰ تا ۹۰۰ هزار تومان بود در حالیکه امسال به دو میلیون و ۴۰۰ هزار تومان رسیده است. از طرفی اگر یک مسافر خارجی با پاسپورت وارد هتلی شود به نرخی ارزی با آن حساب می کنند اما تنها برای بلیت هواپیما و فروش آن به نرخ ارزی آن هم جنجال و مخالفت می کنند.

با وجود این اعتراضات، وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به سوالی درباره این که چرا برخی ایرلاین ها همچنان بلیت پروازهای خودرا به صورت ارزی به اتباع خارجی می فروشند، خاطرنشان کرد: فروش بلیت هواپیما به اتباع خارج به نرخ ارزی ممنوع می باشد و با چند ایرلاین که مبادرت به این کار کرده بودند برخورد کردیم و آنها به سازمان تعزیرات حکومتی عرضه شدند.

حالا با این اتمام حجت وزیر باید ببینیم در ادامه ایرلاین ها چه واکنشی نشان خواهند داد و آیا بر تصمیم خود اصرار خواهند کرد یا آنکه فروش ارزی بلیت هواپیما برای همیشه اختتام پیدا خواهد نمود.