نرخ بیکاری ترکیه کاهش پیدا کرد

نرخ بیکاری ترکیه در ماه ژوئن به ۱۰.۳ درصد کاهش پیدا کرد.
به گزارش مدیرسا به نقل از ایسنا و به نقل از ترکیش، آمارهای رسمی نشان داد که تعداد افراد بیکار در ترکیه طی ماه ژوئن سال جاری ۰.۳ درصد کاسته شده و به ۱۰.۳ درصد رسیده است.
موسسه آماری ترکیه، ترک استات (TurkStat) در اطلاعیه ای اعلام نمود که تعداد افراد بیکار ۱۵ ساله و بالاتر ۱۳۶هزار نفر ماه به ماه کاسته شده و در ماه ژوئن نزدیک به ۳.۵۴ میلیون نفر رسیده است.
داده ها نشان می دهند که معیار فصلی میزان استفاده ناکافی از نیروی کار ۱.۷ واحد درصد کاسته شده و به ۲۰.۴ درصد رسیده است.
معیار میزان استفاده ناکافی از نیروی کار از زمانی که به ۲۹.۶ درصد در ژانویه ۲۰۲۱ به اوج خود رسید به علت تاثیر اقدامات برای مبارزه با همه گیری کووید-۱۹ روند کاهشی داشته است.
این موسسه آماری همینطور نشان داد که نرخ بیکاری اصلاح شده در ماه مه ۱۰.۶ درصد بوده است.
این داده ها نشان می دهند که نرخ مشارکت نیروی کار با ۰.۴ درصد کاهش نسبت به ماه قبل به ۵۳.۲ درصد رسیده است. تعداد افراد در نیروی کار با کاهش ماهانه ۱۸۲هزار نفر به ۳۴.۴۱ میلیون نفر رسید.
نرخ مشارکت نیروی کار ۵۳.۲ درصد با ۰.۴ واحد درصد کاهش همراه بود همینطور این میزان برای مردان ۷۱.۳ درصد و برای زنان ۳۵.۵ درصد بوده است. تعداد افراد شاغل با ۴۶هزار کاهش ماهانه نزدیک به ۳۰.۸۷ میلیون نفر رسید. نرخ اشتغال به ۴۷.۸ درصد رسید که ۰.۱ درصد کاهش داشت.
این موسسه اعلام نمود که این نرخ برای مردان ۶۵.۳ درصد و برای زنان ۳۰.۶ درصد بوده است.
همینطور داده ها نشان داده است که نرخ بیکاری جوانان یعنی افراد ۱۵ تا ۲۴ ساله بدون تغییر باقی مانده و به ۲۰.۴ درصد رسیده است. این میزان برای مردان ۱۶.۳ درصد و برای زنان ۲۷.۹ درصد ارزیابی شده است.

منبع: