دلیل افزایش اشتغال بخش خدمات در بهار امسال

به گزارش مدیرسا، یک فعال حوزه کار بخش اعظمی از افزایش میزان اشتغال بخش خدمات امسال را ناشی از بازگشت مجدد مشاغل خدماتی به بازار کار و رونق باردیگر آنها دانست و اظهار داشت: اشتغال در بخش خدمات در عین این که هزینه کمی می طلبد، زودبازده است و افراد عمدتاً با سرمایه کم می توانند در مشاغل خدماتی فعالیت کنند.

فتح الله بیات در گفت و گو با ایسنا، در ارزیابی افزایش سطح اشتغال بخش خدمات در بهار امسال اظهار نمود: در زمان کرونا بیشترین لطمه را بخشهای گردشگری و خدمات متحمل شدند و پس از آن هم بخشهای خدماتی باردیگر جان گرفته و آغاز به فعالیت کردند پس معتقدم که این افزایش اشتغال به سبب بازگشت مجدد مشاغل خدماتی است که در دوران کرونا گرفتار رکود شده بودند.

وی اضافه کرد: مراکز گردشگری، اقامتی، تالارها و رستوران ها در رابطه با بخش خدمات هستند و با شیوع ویروس کرونا به شدت گرفتار مشکل و ریزش نیروی کار شدند اما با کمرنگ شدن کرونا فعالیت خودرا از سر گرفتند پس قسمتی از افزایش سطح اشتغال خدمات ناشی از راه اندازی مشاغل جدید در این عرصه و بخش دیگر رونق باردیگر کسب و کارهای خدماتی است.

این فعال حوزه کار همچون خاصیت های مشاغل خدماتی را زودبازده بودن آنها عنوان نمود و اظهار داشت: اشتغال در بخش خدمات در عین این که هزینه کمی می طلبد، زودبازده است و افراد عمدتاً با سرمایه کم می توانند کسب وکار خدماتی داشته باشند. امروز فعالیت تاکسی های اینترنتی و بخشهای کامپیوتری و سیستم هایی که بوسیله نرم افزار ارائه خدمات می دهند یا به شکل دورکار فعالیت می نمایند، جزو بخشهای خدماتی به شمار می روند.

بیات با اشاره به پایداری مشاغل در زمینه صنعت، اظهار داشت: در زمان کرونا و در بدترین شرایط کارگران با کمترین تعدیل به فعالیت ادامه دادند ولی در بخش خدمات ریزش شایان توجهی داشتیم.

وی اشاره کرد: در بخش صنعت ایجاد شغل گران تر است و به همان نسبت حفظ نیروی کار و پایداری شغل هم بیشتر است اما کسب و کارهای خدماتی با وجود آنکه با هزینه کم راه اندازی می شوند در وضعیت سخت اقتصادی قابل اتکا نیستند و ممکنست به سرعت از بین بروند.