مدیرعامل بانك ملی ایران: مدیریت کارآمد و اصولی سرعت ماشین زیان دهی بانک ملی را گرفت

به گزارش مدیرسا، فرزین در مراسم معارفه خود قول داده بود ماشین زیان دهی این بانک را متوقف نماید و حالا صورت های مالی سال ۱۴۰۰ و اقدامات صورت گرفته تا آخر تیرماه سال جاری خبر از تحقق این وعده می دهد.

به گزارش مدیرسا به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، استفاده از ظرفیت کارشناسی، به کارگیری روش های نوین مدیریتی و تسلط بر پارامترهای موثر، حالا صورت های بانک ملی ایران را به نقطه مطلوبی رسانده و ادامه این روند می تواند شرایط را به نفع بانک تغییر دهد.
بر اساس صورت های مالی موجود، جمع درآمدهای بانک از ۱۳۷ هزار و ۹۴۸ میلیارد و ۶۳۶ میلیون ریال در تیرماه ۱۴۰۰ به رقم ۲۳۲ هزار و ۳۰ میلیارد و ۷۳۲ میلیون ریال در تیر ماه سالجاری افزایش داشته است که رشد ۶۸ درصدی را نشان داده است.
در نقطه مقابل جمع هزینه های این بانک در تیرماه سال جاری رقم ۲۵۷ هزار و ۸۱۳ میلیارد و ۹۰۰ میلیون ریال را ثبت کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل تنها ۳۱ درصد افزایش داشته است. به عبارت دیگر، رشد درآمدهای بانک در این زمان، بیشتر از دو برابر رشد هزینه ها بوده است.
نکته بسیار مهم در صورت های مالی بانک ملی ایران اینست که زیان این بانک از رقم ۵۸ هزار و ۷۴۷ میلیارد و ۷۹۲ میلیون ریال پارسال به مبلغ ۲۵ هزار و ۷۸۲ میلیارد و ۲۷۷ میلیون ریال امسال کاهش پیدا کرده است.
همچنین تسهیلات پرداختی قرض الحسنه بانک ملی ایران با مبحث تولید و اشتغال تا آخر تیرماه سال جاری ۱۵۵ درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان داده است.
اطلاعات موجود نشان داده است پارسال تعداد ۴۸۴ هزار و ۳۱۲ فقره تسهیلات قرض الحسنه به مبلغ ۲۴۶ هزار و ۵۸۴ میلیاردریال و هم یک میلیون و ۲۳۹ هزار و ۸۳۹ فقره تسهیلات به ارزش ۲ میلیون و ۲۷ هزار و ۸۰۶ میلیاردریال به بخش های مختلف اقتصادی در حوزه بنگاه های کوچک و متوسط از جانب این بانک پرداخت شده است.
نگاهی به روند رو به رشد صورت مالی بانک ملی نشان داده است که با مدیریت صحیح و اصولی در شرایط سخت تحریم هم میتوان به اهداف و موفقیت های در خور تحسین رسید.