ممنوعیت واردات گندم توسط بخش خصوصی برداشته شد

به گزارش مدیرسا، بنا بر اعلام گمرک ایران، ممنوعیت ثبت سفارش واردات گندم توسط بخش خصوصی برداشته شد.

به گزارش مدیرسا به نقل از مهر، برمبنای نامه نرگس باقری زمردی مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت به علی وکیلی مدیرکل دفتر واردات گمرک ایران، ممنوعیت ثبت سفارش واردات گندم توسط بخش خصوصی لغو شده است.
در این بخشنامه علت آزاد شدن واردات گندم توسط بخش خصوصی مصوبه جلسه ۵۸ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت بوده که برمبنای آن بخش خصوصی می تواند گندم معمولی و دروم وارد کند.

منبع: