وزیر راه و شهرسازی اعلام كرد؛ واگذاری ۵۰۰ هزار واحد مسکونی به دهک های پایین تا سال آینده

به گزارش مدیرسا، وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: ساخت ۵۰۰ هزار واحد مسکونی در قالب نهضت ملی مسکن برای دهک های پایین جامعه در دست اجراست و حداکثر تا سال آینده به آنها واگذار خواهد شد.

به گزارش مدیرسا به نقل از مهر، رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی در شبکه یک سیما با اشاره به جلسه معاونان مسکن وزارت راه و شهرسازی با معاون اول رییس جمهور، درباره ی قدمهای برداشته شده در وزارت راه و شهرسازی برای تامین مسکن اقشار کم برخوردار اظهار داشت: نحوه تامین مسکن برای دهک های پایین جامعه مثل اعضای بهزیستی، کمیته امداد و … مورد بررسی قرار گرفت و قرار شد سهم وام آنها از محل صندوق ملی مسکن پرداخت گردد.
وزیر راه و شهرسازی اشاره کرد: ۵۰۰ هزار واحد مسکونی برای این افراد در دست اجراست و حداکثر ظرف یک سال آینده به مردم واگذار می شود.
قاسمی اظهار داشت: در این نشست پیشنهاداتی برای کمک دولت به پرداخت وام دهک های اول تا سوم ارائه خواهد شد.
وی اضافه کرد: همین طور بمنظور تامین مسکن کارکنان دولت، وزارت راه و شهرسازی با همه وزارتخانه ها توافقنامه ای امضا کرد تا با زمین خود وزارتخانه ها یا با تامین زمین از طرف وزارت راه و شهرسازی برای همه کارکنان خود به راه اندازی مسکن اقدام نمایند.
این عضو کابینه سیزدهم اشاره کرد: طبق تاکید معاون اول رییس جمهور، وزارتخانه ها موظف شده اند برنامه ساخت واحدهای مسکونی برای کارمندان خودرا تا روزهای آینده عرضه کنند.
به گفته وزیر راه و شهرسازی، ساخت مسکن برای کارمندان نیز در قالب طرح نهضت ملی مسکن می باشد.
قاسمی با اعلان اینکه شرایط ثبت نام در طرح نهضت ملی مسکن متفاوت شده، اضافه کرد: در وضعیت جدید، همه افراد همچون کارکنان و کسانی که قبل از این حدود ۲۰ سال پیش وام دریافت کرده بودند یا مسکن دارند هم می توانند در این طرح ثبت نام کنند.

منبع: