رئیس اتاق ایران: سیاست های مقررات زدایی هنوز به نتیجه نرسیده است

به گزارش مدیرسا، رییس اتاق ایران اظهار داشت: وزارت اقتصاد سیاست های مقررات زدایی خوبی را آغاز نموده اما هنوز نتیجه این سیاست ها را در دستگاهها ندیده ایم.

به گزارش مدیرسا به نقل از مهر، غلامحسین شافعی امروز در جلسه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی اظهار داشت: وزارت اقتصاد در زمینه مقررات زدایی کارهای خوبی را آغاز نموده اما هنوز نتایج عملیاتی را در دستگاهها شاهد نبوده ایم.
رئیس اتاق تجاری ایران اضافه کرد: ۳ اتاق تجاری، اصناف و تعاون مجموعه اقتصاد بخش خصوصی را در بر می گیرد؛ از ۸ سال پیش دبیرخانه مشترکی در راستای هماهنگی با یکدیگر تشکیل شد که نتایج مطلوبی را داشته است که برای قوای سه گانه هم نتایج خوبی داشت برای اینکه در اقتصاد کلان و خرد این ۳ اتاق با هماهنگی نظرات خودرا به قوای سه گانه ارائه کردند و از سرگردانی نجات دادند.
وی افزود: شورای راهبری بهبود محیط کسب وکار نیز در اتاق تجاری با حضور این ۳ اتاق تشکیل شد. اگر وابستگی این نهاد در شورای گفت و گو تثبیت شود یک تحول اساسی ایجاد می شود و اثرگذاری قابل توجهی در اقتصاد کشور خواهد داشت؛ مخصوصاً این که در مجموعه تولید و توزیع یک هماهنگی خوبی درحال ایجاد است.
شافعی به ارتباط با قوه قضائیه اشاره نمود و اضافه کرد: تا چند سال پیش با قوه قضائیه در مسائل اقتصادی هیچ قرابتی نداشتیم اما هم اکنون در صف اول حل مشکلات اقتصادی در بیشتر استانها هستند.
وی اظهار داشت: مفاهمه و گفت و گو با سازمان امور مالیاتی نیز درحال عمیق شدن است که این ارتباط نتیجه خوبی خواهد داشت.

منبع: