برنامه های وزارت اقتصاد در مقابله با جنگ اقتصادی شتاب می گیرد

به گزارش مدیرسا، وزارت امور اقتصادی و دارایی به دنبال منویات مقام معظم رهبری در دیدار با اعضای هیات دولت طی اطلاعیه ای از شتاب برنامه ها و اقدامات ۹ گانه وزارت اقتصاد در مقابله با جنگ اقتصادی اطلاع داد.
به گزارش مدیرسا به نقل از مهر، وزارت امور اقتصادی و دارایی با صدور اطلاعیه ای اعلام نمود: رویکردها و محورهایی که در جهت تحقق منویات و رهنمودهای مقام معظم رهبری از سال قبل شروع شده را با نگاهی جهادی، مدبرانه و فرصت ساز شتاب خواهد بخشید. وزارت امور اقتصادی و دارایی در این بیانیه ضمن تشکر از بیانات و حمایت های حکیمانه رهبر فرزانه انقلاب از اقدامات دولت در طول یک سال قبل اعلام نمود رویکردها و محورهایی در جهت تحقق منویات و رهنمودهای مقام معظم رهبری که از سال قبل شروع شده را با نگاهی جهادی، مدبرانه و فرصت ساز شتاب خواهد بخشید. متن بیانیه وزارت امور اقتصادی و دارایی به شرح زیر است: «ضمن تشکر از بیانات و حمایت های حکیمانه رهبر فرزانه انقلاب از اقدامات دولت در طول یک سال قبل و تاکید ایشان بر این مورد که «در شرایط کنونی، اولویت اصلی همچنان مساله اقتصاد است»، وزارت امور اقتصادی و دارایی بعنوان یکی از ارکان کلیدی در سیاست گذار و برنامه ریزی برای مقابله با تحریم های ظالمانه و هسته مرکزی در جنگ اقتصادی پیش رو وظیفه خود می داند منویات و رهنمودهای مقام معظم رهبری، حضرت آیت الله خامنه ای، را سرلوحه برنامه ها و اقدامات خود قرار دهد. برای این منظور وزارت امور اقتصادی و دارایی، رویکردها و محورهای زیر را که از سال قبل شروع شده، با نگاهی جهادی، مدبرانه و فرصت ساز شتاب خواهد بخشید: ۱ ) تلاش خواهد شد کلیه اقدامات و برنامه های اقتصادی دولت در جهت سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و با هدف تقویت درون زایی، مردمی سازی و عدالت بنیانی اقتصاد تنظیم و اجرایی گردد. ۲ ) مرتفع نمودن تنگنای منابع مالی کشور و بنگاه های تولیدی با تاکید بر تقویت بازار سرمایه، مولدسازی دارایی های دولت، فروش اموال مازاد دولت و انتشار اوراق مالی – اسلامی با تکیه بر تأمین مالی غیر تورمی دنبال خواهد شد. ۳ ) تحول در نظام مالیاتی کشور با هدف پشتیبانی از فعالیتهای مولد و تولیدی، مقابله با فعالیتهای غیرمولد و سوداگری و بازتوزیع ثروت در کشور و افزایش سهم درآمدهای مالیاتی در جهت اصلاح نظام درآمدی دولت و کاهش وابستگی بودجه به نفت ۴ ) اصلاحات ساختاری سیستم بانکی کشور در جهت خروج بانکها از بنگاهداری و فروش اموال و دارایی های مازاد و منجمد، شفافیت ترازنامه ای و جهت گیری به سمت پشتیبانی از تولید و کسب و کارهای خرد و متوسط و اشتغال آفرین ۵ ) تمرکز بر کنترل تورم با کاهش رشد نقدینگی، اصلاح و هماهنگ سازی سیاست های پولی و مالی و ارزی کشور، کنترل و کاهش ناترازی بودجه ای، بانکی و ارزی، مدیریت انتظارات تورمی و تقویت انضباط در بخش های مالی، پولی و بانکی کشور ۶ ) ریشه کنی فساد با تاکید بر اصلاحات ساختاری در زمینه های فسادزا، هوشمندسازی اقتصاد و شفافیت و سالم سازی در حوزه های مالیاتی، گمرکی و بانکی کشور ۷ ) اتخاذ راهبرد حکمرانی و مدیریت ریال با هدف مدیریت ارزی، مقابله با پولشویی و شفافیت گردش کلان مالی در کشور ۸ ) تسریع در افزایش رقابت پذیری اقتصاد ملی و بهبود محیط (جذاب و رقابتی) اقتصاد کلان برای رشد شتابان و مستمر سرمایه گذاری، مقررات زدایی و سهولت شاخصهای کسب و کار ۹ ) تمهیدات لازم شامل اتخاذ سیاست های سلبی و ایجابی برای کنترل خروج سرمایه از کشور و تشویق جلب و جذب سرمایه گذاری»