نایب رییس كمیسیون اجتماعی مجلس: دولت در تولید مسکن نمره قابل قبولی نمی گیرد

مدیرسا: به گزارش مدیرسا، خوزستان نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اعلان اینکه در بحث تولید مسکن در یکساله اخیر دولت نمره قابل قبولی دریافت نمی کند، اظهار داشت: برآورد انجام شده بعد از یکسال از اقدامات دولت و عملکردی که در عرصه تولید مسکن داشته است مناسب و در حد و اندازه نیاز کشور نیست.

سید کریم حسینی در گفت و گو با ایسنا، ضمن انتقاد از عملکرد وزارت راه و شهرسازی در بحث تولید مسکن در یکسال اخیر اظهار داشت: تولید مسکن و حل مشکلات این حوزه یکی از برنامه های محوری دولت بود برای اینکه یکی از اشکالات اولویت دار جامعه بحث مسکن می باشد که باید به آن توجه گردد.

وی با اعلان اینکه مجلس با تصویب قوانینی تمهیدات لازم را برای تولید مسکن در کشور اندیشیده است، اضافه کرد: مجلس یازدهم در ابتدای فعالیت خود دو قانون را در ارتباط با تولید مسکن مصوب کرد تا شاهد ریل گذاری دولت در این عرصه باشیم.

نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: در ابتدای فعالیت دولت این مساله به عنوان برنامه محوری دولت پیش برده شد اما متاسفانه برآورد انجام شده بعد از یکسال از اقدامات دولت و عملکردی که در عرصه تولید مسکن داشته است مناسب و در حد و اندازه نیاز کشور نیست.

حسینی عنوان کرد: تعلل ها و سوء مدیریت هایی در دوره یکساله دولت انجام شده که سبب شده است شاهد عملکرد مناسبی در عرصه تولید مسکن نباشیم. البته یکسری مشکلات قابل قبول مثل تامین زمین مناسب در شهرها نیز مانع فعالیت مناسب وزارت راه و شهرسازی در زمینه ساخت و ساز مسکن شده است.

وی با اعلان اینکه در بحث تولید مسکن در یکساله اخیر دولت نمره قابل قبولی دریافت نمی کند، اظهار داشت: در بعضی از استانها مثل خوزستان، یکی از نیازهای اولیه بحث مسکن می باشد اما اقدام مناسبی درباب ساخت مسکن و حتی تمهیدات لازم برای ساخت انجام نشده است و این مساله جای گلایه دارد.

نماینده اهواز در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: مطالبه جدی مردم و مجلس از دولت در بحث تولید مسکن، بر روی زمین مانده است هرچند که اقدامات مقدماتی خوبی در بعضی از نقاط کشور انجام شده است. هنوز برای رسیدن به نقطه هدف فاصله بسیاری در پیش است و انتظار داریم دولت و وزارت راه و شهرسازی جدی تر پای کار بیایند و این مهم را محقق کنند.

منبع: