مشکلات بنیادسازی مسکن

مدیرسا: تا کنون ۱۰۴ هزار نفر از متقاضیان نهضت ملی مسکن تحت مسئولیت بنیاد واریز وجه داشته اند و ۸۳ هزار واحد به مرحله ساخت رسیده؛ در صورتیکه هدف اولیه اجرای سالیانه ۴۰۰ هزار واحد توسط بنیاد است.
به گزارش مدیرسا به نقل از ایسنا، بنیاد مسکن مسئولیت ساخت سالیانه ۴۰۰ هزار واحد از یک میلیون واحد نهضت ملی مسکن را بر عهده دارد. این در حالیست که برمبنای آخرین آمار، تا کنون برای ۲۶۰ هزار واحد زمین تامین شده، ۱۰۴ هزار نفر واریز وجه داشته اند و ۸۳ هزار واحد شهری به مرحله ساخت رسیده است.
از با اهمیت ترین دلیلهای پایین بودن تعداد واحدهای درحال اجرا نسبت به هدف گذاری اولیه می توان به اقبال پایین متقاضیان ناشی از عدم توان اقتصادی در پرداخت آورده اولیه اشاره نمود.
چند روز قبل حمیدرضا سهرابی ـ معاون مسکن شهری بنیاد مسکن به ایسنا اظهار داشت که اعتقاد داریم طرح نهضت ملی مسکن باید متقاضی محور باشد. در حقیقت اگر متقاضی نباشد و موضوعات اختصاص زمین، کاربری و الحاقات محقق نشود کار را شروع نمی نماییم.
او همین طور بیان کرد: بنیاد مسکن در سه بخش شامل گروه ساخت، بنیاد ساخت و خودمالک، پروژه ها را اجرا می کند. طبیعتا حیطه فعالیت بنیاد مسکن شهرهای کمتر از ۱۰۰ هزار نفر است ولی در بعضی شهرهای بزرگ تر نیز مثل قم، بندرعباس و زاهدان درحال فعالیت هستیم.
امروز هم آنطور که سهرابی به پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی گفته است وزارت راه و شهرسازی اراضی راه اندازی ۲۶۰ هزار واحد مسکونی را به بنیاد مسکن معرفی کرده است که از این مقدار زمین اراضی اختصاص یافته حدود ۱۴۰ هزار واحد یا متقاضی ندارند و یا ثبت نامی برای آنها انجام نشده است. او البته آگاهی داد که آذرماه سال جاری ۲۰۰۰ واحد نهضت ملی مسکن تحت مسئولیت بنیاد به مرحله افتتاح برسد.
بدین سبب گزارش، علاوه بر ۸۳ هزار واحد نهضت ملی مسکن شهری که اکنون توسط بنیاد به مرحله ساخت رسیده، ساخت ۱۸۲ هزار واحد روستایی نیز توسط بنیاد مسکن شروع شده که در بخش زمین، تسهیلات و نظارت، خدمات ارائه می دهد. در این بخش تعلل در پرداخت تسهیلات ۲۰۰ میلیون تومانی به رکود ساخت و ساز روستایی انجامیده است.