یك كارشناس عنوان كرد شرط موفقیت زاهدی وفا در وزارت کار

به گزارش مدیرسا، یک کارشناس حوزه کار رعایت اصل سه جانبه گرایی را شرط موفقیت وزیر کار در این وزارت خانه دانست و برگزاری جلسات با نمایندگان تشکل ها و کانون های بازنشستگی را همچون اقدامات مثبت دکتر زاهدی وفا در دوران سرپرستی عنوان نمود.

ولی الله صالحی در گفت و گو با ایسنا، در ارزیابی معرفی زاهدی وفا به عنوان وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مجلس اظهار داشت: دکتر زاهدی وفا در مدت سرپرستی اقدامات خوبی را صورت داد که همچون آن برگزاری جلسات با نمایندگان تشکل ها و کانون های بازنشستگی درباب حقوق بازنشستگان بود که با سعه صدر این بحث را دنبال کرد.

وی اضافه کرد: بطور معمول سرپرستان وزارتخانه ها به برنامه های کوتاه مدت ورود نمی کنند و به شکل رسمی اقدام خاصی انجام نمی دهند. البته دکتر زاهدی وفا در طول این مدت برنامه ای ارائه نکرد ولی اختیار نظارت و اداره وزارتخانه را داشت و اگر به برخی مسایل و موضوعات ورود می کرد به عنوان عملکرد کوتاه مدت می توانست در ارزیابی نمایندگان موثر باشد.

این کارشناس حوزه کار افزود: وزارت کار از سه وزارتخانه ادغام شده و سازمانی به نام تامین اجتماعی را تحت پوشش دارد که خود چند وزارتخانه است؛ بنابر این گستردگی بالایی دارد پس معتقدم برای اداره وزارت کار بهتر است از ظرفیت درون وزارتخانه استفاده گردد و در کل اجازه دهیم تشکل ها درباب انتخاب افراد به عنوان وزیر نظر بدهند.

به گفته صالحی، فردی که برای تصدی وزارت کار انتخاب می شود باید نسبت به حوزه کار، روابط کار، امور بازنشستگان، کارگران و کارفرمایان اشراف و اطلاع داشته باشد تا بتواند از عهده اداره این وزارتخانه بزرگ برآید.

وی در آخر رعایت اصل سه جانبه گرایی را شرط موفقیت وزیر کار در این وزارتخانه دانست و اظهار داشت: برای موفقیت در وزارت کار باید تابع سه جانبه گرایی بود. اداره وزارت کار اساسا به مشارکت همه شرکای اجتماعی، تشکل های کارگری و کارفرمایی، انجمن ها، کانون های بازنشستگی و دولت نیاز دارد و انتظار جامعه کار و تولید این است که فردی آگاه و باخبر به مسایل و امور مربوط به این وزارتخانه انتخاب گردد یا دستکم برنامه هایی عرضه نماید که با رعایت اصل سه جانبه گرایی و مبتنی بر حقوق و قوانین کار و تامین اجتماعی باشد.

منبع: