ارائه برنامه های وزیر جدید پیشنهادی کار در کمیسیون آموزش

مدیرسا: مدیرسا: سخنگوی کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی از حضور و ارائه برنامه های وزیر پیشنهادی کار، تعاون و رفاه اجتماعی در جلسه امروز این کمیسیون آگاهی داد.
رضا حاجی پور در گفت و گو با ایسنا، در تشریح جلسه امروز (یکشنبه) کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی بیان کرد: جلسه امروز کمیسیون با حضور سید صولت مرتضوی، وزیر پیشنهادی کار، تعاون و رفاه اجتماعی انجام شد که وی به ارائه برنامه های خود برای اعضای کمیسیون آموزش پرداخت.
وی ادامه داد: مقرر است برنامه های ارائه شده توسط وزیر پیشنهادی کار توسط نمایندگان تحلیل و بررسی شده و سپس نظر آنها در صحن علنی مجلس اعلام گردد.
نماینده مردم آمل در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: موضوع دیگری که در جلسه امروز کمیسیون آموزش عنوان شد، ارائه گزارش مرکز پژوهش های مجلس درباب کارهای این مرکز در زمینه های مختلف بود که رییس این مرکز در این رابطه گزارشی را به اعضای کمیسیون ارائه کرد.

منبع: