توسعه سیستم آبیاری نوین یکی از راهکارهای تحقق اجرای الگوی کشت

به گزارش مدیرسا، مدیرکل دفتر امور آب کشاورزی وزارت جهادکشاورزی اظهار داشت: توسعه سیستم آبیاری نوین یک راه حل در امتداد تحقق اجرای طرح الگوی کشت در کشور است.
به گزارش مدیرسا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت جهاد کشاورزی رضا سرافرازی در دیدار با استاندار چهارمحال و بختیاری افزود اضافه کرد: اکنون توسعه سیستم نوین آبیاری، راه اندازی زیرساخت های کشاورزی و پیاده سازی الگوی کشت از سیاست های مهم وزارت جهادکشاورزی است که محقق شدن این طرح ها نیازمند تامین اعتبار است. وی گفت: برای اجرا و راه اندازی زیرساخت های آب و خاک در بخش کشاورزی، قدمهای مؤثری برداشته شده است و اکنون از ۸.۵ میلیون هکتار اراضی زیرکشت کشاورزی کشور ۲.۶ میلیون هکتار به سیستم آبیاری نوین مجهز است. سرافرازی با اشاره به این که ۴۰ درصد اراضی کشاورزی چهارمحال و بختیاری مجهز به سیستم آبیاری نوین است، اظهار داشت: این استان تامین کننده آب سه رودخانه است و مانند سایر استانهای کشور امسال با بحران کم آبی روبه رو شده است که با اختصاص اعتبار می توان سطح اراضی کشاورزی مجهز به سیستم آبیاری نوین را در کشور و استان افزایش داد. وی بر توسعه کیفی و عمودی بخش کشاورزی در سطح کشور تاکید و بیان کرد: در توسعه بخش کشاورزی به پایداری اشتغال و امنیت غذایی توجه ویژه شده تا بتوان با بهره گیری از فناوری (تکنولوژی) روز راندمان تولید را در اراضی کشاورزی افزایش داد.
مدیرکل دفتر امور آب کشاورزی وزارت جهادکشاورزی در ادامه با اشاره به پایین بودن اعتبارات بخش آب و خاک اضافه کرد: اجرای طرح های بزرگ در زمینه آب و خاک به ویژه شبکه ها و اراضی پایین دست سد بیدگان در استان چهارمحال و بختیاری با کمبود اعتبار مواجه می باشد. به گفته ی ایشان، امسال برای اجرای طرح های آب و خاک یک هزار میلیارد تومان اعتبار اختصاص داده شد، در صورتیکه اجرا و تکمیل طرح های در دست اجرای این حوزه بیش از پنج میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد. منابع آبی تجدیدپذیر کشور کم شده است مدیرکل دفتر امور آب کشاورزی وزارت جهادکشاورزی با اشاره به کاهش منابع آبی تجدیدپذیر در ۲ سال قبل در کشور اظهار داشت: منابع آب تجدیدپذیر از ۱۳۰ میلیارد متر مکعب به ۱۰۰ میلیارد مترمکعب رسیده است که این امر تهدیدی برای بهره برداران بخش کشاورزی است. وی به اجرای طرح سیستم آبیاری نوین به عنوان یک اقدام برای مقابله با بحران کاهش منابع آبی کشور اشاره نمود و اضافه کرد: اجرای اقداماتی همچون تجهیز و نوسازی شبکه های آبرسانی و تامین آب و تکمیل شبکه آبیاری یک راه حل برای کاهش این بحران است.

منبع: