بیشترین آمار حوادث کار متعلق به کارگاه های ساختمانی

به گزارش مدیرسا، مدیر کل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از اجرای مانور ایمنی و بازرسی از کارگاه های پرخطر در کشور اطلاع داد و توجه به کارگران ساختمانی را از اولویت های حوزه بازرسی کار عنوان نمود.

به گزارش مدیرسا به نقل از ایسنا، برابر گزارش ها بیشترین حوادث ناشی از کار در کارگاه های ساختمانی رخ می دهد که این امر اهمیت رعایت نکات ایمنی به منظور کاهش آمار حوادث ساختمانی را نشان می دهد؛ به نحوی که بیشتر از ۵۰ درصد حوادث ناشی از کار در بخش ساختمان اتفاق می افتد و در وقوع بیشتر از ۸۰ درصد حوادث کار، عوامل انسانی نقش دارد.

به گفته اکبر شوکت – رئیس کانون انجمن های صنفی کارگران ساختمانی، ۵۰ درصد حوادث کشور در ارتباط با کارگران ساختمانی است و ۵۰ درصد حوادث مابقی، در ارتباط با بیمه شدگان دیگر مشاغل است، بنابراین مبحث بیمه کارگران ساختمانی باید با جدیت دنبال شود.

طبق ماده ۶۰ قانون تأمین اجتماعی، حوادث ناشی از کار به حوادثی گفته می شود که در حین انجام وظیفه و مواقعی رخ می دهد که بیمه شده در کارگاه یا ساختمان و محوطه آن مشغول انجام کار باشد و یا به دستور کارفرما در خارج از محوطه کارگاه، ماموریتی را برعهده گیرد.

احمدرضا پرنده – مدیرکل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می گوید: حوادث ساختمانی رتبه نخست تعداد فوت شدگان حادثه حین کار را دارد و با عنایت به این مسئله حوادث در آن باید کنترل شود.

وی می گوید: یکی از راهکارهای حل این مسئله رعایت نکات ایمنی از جانب مهندسان ناظر و پیمانکاران است و تخلفات باید به شهرداری و سایر مراجع ذیصلاح اعلام گردد.

مدیرکل بازرسی وزارت کار، با اشاره به اینکه حدود ۸۰۰ هزار نفر بیمه شده در بخش ساختمان فعالیت دارند، می افزاید: ما برای آموزش های ایمنی کارگران ساختمانی اعلام آمادگی کرده ایم به نحوی که الان تمام ادارات استانی در حوزه ایمنی آماده اند که موارد کلیدی را به کارگران ساختمانی آموزش دهند.

پرنده ضمن اشاره به امضای تفاهمنامه های مختلف با تشکل ها و انجمن های صنفی صنعت ساختمان در حوزه کارگران ساختمانی، از اجرای طرح مانور ایمنی و بازرسی از کارگاه های پر خطر با حضور بازرسان کار سراسر کشور اطلاع داد و کارگران ساختمانی را از اولویت های حوزه بازرسی کار برشمرد.

وی تاکید دارد که بیشتر کارفرمایان موارد ایمنی را رعایت می کنند و وقوع حوادث در تعداد کمی از کارگاه ها رخ می دهد که باید به صفر برسد.

در حال حاضر وزارت کار در تلاش است تا با نظارت و برگزاری دوره های تخصصی برای تشکل های کارگری و کارفرمایی و آموزش ایمنی در واحدهای اقتصادی از بروز حوادث کارگاهی پیشگیری و از ظرفیت سازمان ها و نهادها در حوزه صیانت از نیروهای کار استفاده نماید.

به گزارش مدیرسا به نقل از ایسنا، بنا بر اعلام اداره کل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دولت سیزدهم، ۳۶۰ هزار فقره بازرسی برای نظارت بر مقررات ایمنی کارگاه ها و بیشتر از یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر ساعت آموزش ایمنی در مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار انجام گرفته است.

منبع: