مدیرعامل شركت آب منطقه ای لرستان: سد سراب تلخ ۲۷ میلیون مترمکعب تخصیص دارد

به گزارش مدیرسا، لرستان مدیرعامل شرکت آب منطقه ای لرستان اظهار داشت: سد سراب تلخ هم اکنون ۲۷ میلیون مترمکعب تخصیص دارد.
داریوش حسن نژاد در گفتگو با ایسنا بیان نمود: با عنایت به این که خرم آباد با چالش کم آبی مواجه بود جلسه ای با معاون وزیر داشتیم.
وی افزود: ۲۰ میلیارد تومان برای تجهیز و حفر ۱۰ حلقه چاه در این شهرستان به شرکت آبفا داده شد تا ظرف دو ماه این چاه ها حفر، تجهیز و پلمب کند و در مواقع اضطراری بتوان از آنها برای سالهای خشکسالی پیش آمده استفاده گردد.
این مسئول افزود: از طرفی هم پیگیر ساخت سد مخملکوه هستیم که هرچه سریعتر به بهره برداری برسد تا آب آشامیدنی پایداری برای اهالی شهرستان خرم آباد داشته باشیم.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای لرستان اظهار نمود: شهرستان های خرم آباد و بروجرد دو تصفیه خانه و سامانه انتقال و شبکه آبیاری و زهکشی دارند.
حسن نژاد اظهار داشت: شبکه آبیاری زهکشی مخملکوه از سد سراب تلخ شروع می شود و به دنبال احیای آن هستیم با عنایت به این که توانستیم تخصیص آنرا مجدد برقرار نماییم.
وی افزود: سد سراب تلخ هم اکنون ۲۷ میلیون مترمکعب تخصیص دارد و به دنبال این هستیم که در موافقت نامه اولیه گنجانده شود.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای لرستان ضمن اشاره به این که این پروژه یک مرتبه در طرح کاکارضا ماده ۲۳ را دریافت کرده است، اضافه کرد: هم سد مخملکوه و هم سد سراب تلخ در این موافقت نامه قرار دارند و مقدمات کار را با سازمان برنامه بودجه و مدیریت منابع آب ایران هماهنگ شده و پذیرفتند.
حسن نژاد خاطرنشان کرد: مشخصات سد را عرضه خواهیم داد تا بتوانیم به موافقت نامه سنوات گذشته اضافه شود.

منبع: