کاهش محسوس حجم ذخایر آب سدهای پنجگانه تهران

مدیرسا: بگفته رییس اداره بهره برداری و نگهداری سد نمرود، مجموع حجم آب ذخایر سدهای پنجگانه تهران حالا ۳۳۳ میلیون مترمکعب است که در مقایسه با حجم ۴۱۲ میلیون متر مکعبی پارسال، با کاهش روبه رو شده است
به گزارش مدیرسا به نقل از صداو سیما، حسن طبرسی رییس اداره بهره برداری و نگهداری سد نمرود اظهار داشت: این حجم ذخایر آب، نسبت به حجم نرمال ۷۰۰ میلیون مترمکعبی انتهای آبان، با کاهش ۳۶۷ میلیون مترمکعبی رو به رو است. به بیان وی، میزان بارش در زمینه عملکرد شرکت آب منطقه ای تهران از شروع سال آبی جاری تاکنون، چهار میلی متر بوده که نسبت به مدت میانگین بلندمدت، ۲۱ میلی لیتر کم شده است. رییس اداره بهره برداری و نگهداری سد نمرود، درباب ادامه همکاری مردم در مدیریت بهینه مصرف ابزار امیدواری کرد و از تهیه و تدوین برنامه ریزی شرکت آب منطقه ای تهران برای مدیریت منابع و مصارف باهمکاری شرکت مادرتخصصی مدیریت منابع آب ایران، آگاهی داد.