تقویت کارهای گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در هند

مدیرسا: گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران برای افزایش کارهای خود در راهگذر شمال-جنوب، درحال تقویت فعالیت خود در هند است.
به گزارش مدیرسا به نقل از صدا و سیما، گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران برای رونق هر چه بیشتر به کارهای خود در راهگذر شمال-جنوب، همزمان با فعالیت منظم و منسجم در بازار روسیه، درحال تقویت فعالیت خود در هند است. ایران درصدد است تا بر طبق مذاکرات و توافقات انجام شده با راه آهن ملی هند و تولیدکنندگان و بازرگانان هندی، تولیدات صادراتی شرق این کشور در کلکته را که به وسیله راه آهن به بنادر غرب هند حمل می شوند، به وسیله ناوگان خود از راهگذر شمال-جنوب به روسیه و کشورهای حوزه CIS برساند. با توجه به این که دولت و بازرگانان هند به توسعه کارهای تجاری خود با روسیه، کشورهای حوزه CIS و ایران از راهگذر شمال-جنوب علاقمند هستند، گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به عنوان متولی راهگذر شمال-جنوب از ماه ها قبل خطوط منظم حمل کانتینری را از بنادر غرب هند به مقصد بنادر جنوبی ایران راه اندازی کرده است. اقدامات اجرائی و بازاریابی انجام شده برای تقویت و توسعه همکاری ها با طرف های هندی برای حمل و نقل کالاهای صادراتی و وارداتی این کشور به روسیه و CIS شروع شده و باتوجه به استقبال بسیار عالی آنها به سرعت در حال انجام می باشد. راهگذر شمال-جنوب بهترین مسیر برای حمل و نقل کالا بین هند و روسیه است و مدت زمان ترانزیت از مسیر راهگذر شمال-جنوب بین ۲۰ الی ۲۵ روز است در صورتیکه حمل و نقل در راه کانال سوئز به سمت روسیه و کشورهای آسیای میانه بین ۴۰ الی ۵۰ روز زمان بر است؛ و هیچ مسیر دیگری به لحاظ مدت زمان ترانزیت و هزینه حمل توان رقابت با مسیر راهگذر شمال-جنوب را برای دسترسی به بازار روسیه و CIS را ندارد و باتوجه به برنامه ریزی های صورت گرفته، هدف این گروه کاهش زمان ترانزیت بین هند و روسیه به ۱۵ روز است. گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران با مدیریت و راهبری بندر سالیانکای روسیه در حاشیه دریای خزر و سرمایه گذاری و توسعه این بندر، در ماه های اخیر قدمهای مؤثری را برای تقویت فعالیت در کریدور شمال-جنوب برداشته است.