به بهانه طرح مجدد شایعه استعفای وزیر راه و شهرسازی رستم قاسمی می رود یا می ماند؟

مدیرسا: شایعه مجدد استعفای رستم قاسمی و عدم حضور وی در جلسه روز چهارشنبه هیات دولت، گمانه زنی ها برای خداحافظی قریب الوقوعش از وزارت راه و شهرسازی را تقویت کرده؛ هرچند هنوز هیچ خبر رسمی دراین زمینه منتشر نشده است.
به گزارش مدیرسا به نقل از ایسنا، هنوز چهار روز از خبر تکذیب استعفای رستم قاسمی از وزارت راه و شهرسازی نگذشته که باردیگر این مساله در شبکه های اجتماعی مطرح گردیده است.
طبق آخرین اخبار، رستم قاسمی بتازگی متن استعفای خودرا تقدیم رئیس جمهور کرده است. وی در جلسه روز چهارشنبه ۲۵ آبان ۱۴۰۱ هیات دولت شرکت نکرد تا گمانه زنی ها نسبت به خداحافظی او از سمت خود تقویت شود. گزینه هایی هم به عنوان افراد جانشین رستم قاسمی مطرح شده اما هنوز چیزی معین نیست و حتی سخنگوی دولت درباره ی استعفای قاسمی یا گزینه های جاگزین او صحبتی نکرده است.
عوامل اصلی استعفا
موضوع بیماری قاسمی از ماهها قبل بر سر زبان ها افتاد. این مساله در کنار کند شدن روند اجرای طرح نهضت ملی مسکن، انتقاداتی را از جانب کارشناسان و برخی نمایندگان مجلس متوجه ساکن طبقه پانزدهم ساختمان دادمان کرد. در کنار آن دستگیری قاسم مکارم ـ مشاور رستم قاسمی در اوایل شهریورماه نیز به حواشی دامن زد.
همچون نقدهای وارده به عملکرد وزیر راه و شهرسازی، کند شدن اجرای طرح نهضت ملی مسکن با هدف ساخت چهار میلیون واحد مسکونی است؛ پروژه ای که بیش از یک سال از شروع آن می گذرد و تا اینجای کار برای ۱.۶ میلیون واحد زمین تامین شده و ۱۹۴ هزار واحد به مرحله فونداسیون رسیده است.
صداهای انتقادی به عملکرد رستم قاسمی از سطح کارشناسان به صندلی های سبز بهارستان رسیده است. اقبال شاکری ـ عضو کمیسیون عمران مجلس روز ۱۱ آبان بیان کرد: به عقیده من ریاست محترم جمهوری باید بررسی نمایند که اگر آقای مهندس قاسمی توانایی انجام کار را ندارند تصمیم دیگری گرفته شود.
مجلس در هفته آتی تعطیلست و شاید به این زودی تصمیم جدیدی درباب وزارت راه و شهرسازی اتخاذ نشود. آنچه که می توان بطور قطع و یقین درباره ی اش صحبت کرد، این است که رستم قاسمی هنوز وزیر است و حتی شنیده می شود روز شنبه آینده در محل کار خود حاضر خواهد شد.
اختتام پیام

منبع: