عضو كمیسیون انرژی مجلس در گفت وگو با مدیرسا: سیاست های نادرستی در قیمت گذاری و تعرفه گذاری گاز خانگی وجود دارد

به گزارش مدیرسا، امان الله حسین پور اظهار داشت: در زمینه خانگی سیاست های نادرستی که در قیمت گذاری و تعرفه گذاری داشته ایم سبب شده هدر رفت در زمینه خانگی بیشتر شود.

امان الله حسین پور، عضو کمیسیون کشاورزی، آب منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با مهر درباره ی مصرف و هدر رفت بالای گازخانگی در کشور اظهار داشت: متأسفانه معضلی که در کشور داریم و دولت ها و مردم نتوانسته اند آنرا ساماندهی کنند بحث مصرف انرژی و هدر رفت آن در همه حوزه های حامل های انرژی است.
این نماینده مجلس یازدهم توضیح داد: یک حرکت خوبی که برای کنترل مصرف انرژی شروع شده، تعرفه گذاری پلکانی در زمینه برق است. این طرح در زمینه گاز خانگی هم باید اجرائی شود.
حسین پور افزود: در زمینه مصرف خانگی هم اکنون ناعدالتی در استفاده از گاز خانگی وجود دارد. برخی که مصرف زیادی دارد از یارانه بیشتری برخوردار می شود و آن کسی که مصرفی ندارد باید مبلغ استفاده اش را پرداخت کند.
عضو کمیسیون کشاورزی توضیح داد: تعرفه گذاری پلکانی گاز خانگی بهترین راه جهت استفاده درست از این انرژی است و عدالت را برای ما برقرار می کند. کسی که استفاده زیادی از گاز خانگی دارد طبیعی است که باید بصورت تصاعدی هزینه مصرفش بالاتر برود و خانوارهایی مثل مددجویان کمیته امداد، بهزیستی و اقشار ضعیف جامعه مصرفشان به حد استاندارد هم نمی رسد ولی اینها هم هزینه گاز را به اندازه مرفهین و پرمصرفان پرداخت می کنند.
حسین پور در ادامه بیان کرد: این مسئله باید با اجرای تعرفه گذاری پلکانی اجرا شود. هم دولت باید برای حل آن لایحه بدهد و هم مجلس در بودجه ۱۴۰۲ باید اصلاحات لازم را انجام دهد تا روش استفاده از انرژی در کشور ما توسط مردم اصلاح گردد.
رئیس مجمع نمایندگان خراسان شمالی افزود: باتوجه به شرایط فعلی که رو به سرما می رویم و طبیعتاً مصرف گاز در کشور بالاتر خواهد رفت. اگر نتوانیم به خوبی فرهنگ سازی نماییم تا صرفه جویی درستی انجام دهیم، این مسئله بصورت ریشه ای حل نخواهد شد.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در ادامه با اعلان اینکه حتی مواد غذایی هم در کشور ما مصرفانه مصرف می شود توضیح داد: بیش از ۲۵ درصد هدر رفت در زمینه مواد غذایی داریم و در زمینه انرژی هم در مقایسه با سایر کشورهای دنیا مصرف ما خیلی بالاتر از کشورهایی است که به صورتی از نظر ذخایر انرژی هم رده ما هستند ولی صرفه جویی خیلی بیشتری از ما دارند.
حسین پور ضمن تاکید بر این که متأسفانه مصرف بهینه انرژی در کشور ما ساماندهی نشده است اضافه کرد: در زمینه انتقال که جز وظایف دولت می باشد باید ساماندهی صورت بگیرد تا پرت انرژی نداشته باشیم. در زمینه مصارف صنعتی و خانگی هم نتوانسته ایم مصرف را با روش های مختلف همچون فرهنگ سازی و استفاده از وسایل گرمایشی استاندارد به صفر برسانیم. یکی دیگر از عدم استاندارد سازی ها در زمینه خودرویی است که مصرف ما در حوزه بنزین را بسیار بالا برده است.
رئیس مجمع نمایندگان خراسان شمالی در ادامه بیان کرد: در زمینه خانگی سیاست های نادرستی که در قیمت گذاری و تعرفه گذاری داشته ایم سبب شده هدر رفت در زمینه خانگی بیشتر شود. در این چند حوزه باید یک اصلاح و عزم جدی رخ دهد تا هدر رفت انرژی را به حداقل و صرفه جویی را به حداکثر برسانیم.
وی در ادامه بیان کرد: قرار نیست چون منابع گازی ما زیاد است بنا بر این هدر رفت انرژی زیاد باشد. طبیعی است که با این نوع مصرف یک روز منابع انرژی ما تمام خواهد شد و برای نسل های آینده و فرزندانمان باقی نخواهند ماند.
حسین پور با اعلان اینکه اگر الگوی درست مصرف در کشور ما اجرائی نشود تولید ما بطور قطع ضربه خواهد دید توضیح داد: در سال قبل هم در زمینه برق و هم در زمینه گاز با کمبود و قطعی رو به رو بوده ایم که سبب شده به تولید ضربه بخورد. درست است که شرایط مدیریت شده تا بخش خانگی بسیاری از این مسئله متضرر نشود، اما وقتی صنایع ما با کمبود مواجه شود ضربات جدی به تولید کشور وارد می شود.

منبع: