رئیس جمهور در جمع كارگران : به هیچ عنوان چرخ تولید هیچ کارخانه ای نباید کند یا متوقف شود

به گزارش مدیرسا، رئیس جمهور در گفت وگوی چهره به چهره با تعدادی از کارگران کیان تایر در جریان مسائل و مشکلات آنها قرار گرفت.
به گزارش مدیرسا به نقل از ایسنا، دکتر سید ابراهیم رئیسی که در قالب بازدیدهای میدانی از شهرستان های استان تهران بامداد امروز پنجشنبه به اسلامشهر سفر کرده است در حاشیه شورای اداری اسلامشهر با برخی از کارگران کارخانه کیان تایر دیدار و با توضیحات ایشان و مسئولان این کارخانه در جریان مسائل و مشکلات کیان تایر همچون تعیین تکلیف مالکیت و موضوع واگذاری آن قرار گرفت.
نمایندگان کارگران کیان تایر طولانی شدن روند تعیین تکلیف مالکیت کارخانه و نیز پرداخت مطالبات کارگران را با اهمیت ترین خواسته های خود عنوان کردند.
رییس جمهور گفت: به هیچ عنوان چرخ تولید هیچ کارخانه ای همچون کیان تایر نباید کند یا متوقف شود و کارخانه شما با قدرت باید به فعالیت خود ادامه دهد.
رئیسی همین طور در ادامه به دغدغه کارگران و مسائل و مشکلات معیشتی آنها اشاره نمود و خطاب به مسئولان شهری و مدیرعامل این شرکت اصرار کرد که هرچه زودتر برای پرداخت مطالبات کارگران اقدام گردد تا کارگران کیان تایر بتوانند با نشاط و روحیه مضاعف به فعالیت خود ادامه دهند.
رییس جمهور همین طور بر لزوم اختصاص و ارائه تسهیلات به این شرکت برای ادامه روند فعالیت آن تا زمان تعیین تکلیف مالکیت و واگذاری آن اصرار کرد.

منبع: