مدیر اجرای طرح های عمرانی منطقه آزاد اروند خبر داد تخلیه ساختمان های اطراف متروپل

به گزارش مدیرسا، خوزستان مدیر اجرای طرح های عمرانی سازمان منطقه آزاد اروند از اعمال محدودیت ترافیکی و تخلیه ساختمان های اطراف متروپل به منظور تخریب باقی مانده این سازه اطلاع داد.

فرهاد آریا دوست در گفت و گو با ایسنا، اظهار نمود: به منظور تخریب نهایی باقی مانده ساختمان متروپل آبادان، محدودیت ترافیکی به مدت ۱۰ روز از امروز، ۶ آذرماه در خیابان های اطراف این ساختمان اعمال شد.

وی اضافه کرد: همینطور برپایه هماهنگی ها و تصمیم گیری های انجام شده همه واحدهای تجاری و مسکونی که در شعاع خطر (شعاع ۶۰ متری از ساختمان متروپل) قرار دارند به صورت کامل تخلیه شده اند.

مدیر اجرای طرح های عمرانی سازمان منطقه آزاد اروند اظهار داشت: تخلیه ساختمان های اطراف متروپل و همینطور اعمال محدودیت ترافیکی در اطراف آن به منظور انجام عملیات ایمن تخریب باقی مانده ساختمان متروپل است.

آریادوست اظهار داشت: برپایه برآوردهای انجام شده امیدواریم ظرف مدت ۱۰ روز آینده، باقی مانده ساختمان متروپل هم به صورت کامل تخریب شود.

به گزارش مدیرسا به نقل از ایسنا، چند روز گذشته کارگاه ساختمانی متروپل آبادان به علت عدم رعایت مسایل ایمنی و تردد افراد متفرقه از جانب دادستانی توقیف شده بود.

منبع: