بذرپاش برای نونوار کردن ناوگان هوایی چه کند؟

مدیرسا: به گزارش مدیرسا، یک کارشناس صنعت هوایی اظهار داشت: ما باتوجه به بحث تحریم ها نمی توانیم از موسسات بین المللی برای تامین منابع مالی خرید هواپیما و نوسازی ناوگان استفاده نمائیم، بدین سبب باید چنین موسسه ای را در داخل ایران ایجاد نماییم که بانکها می توانند دراین زمینه فعال شوند.
علیرضا منظری در گفتگو با ایسنا در رابطه با اولویت های پیشنهادی به وزیر جدید راه و شهرسازی درمورد حمل نقل هوایی اظهار نمود: یکی از اشکالات اساسی در حوزه وظایف وزارت راه و شهرسازی بحث ناوگان صنعت هوانوردی است که وضعیت مناسبی ندارد. در حال حاضر حدود ۱۰۰ فروند هواپیمای فعال داریم و بقیه به علت مشکلات در تأمین قطعه، غیرفعال است.
وی اضافه کرد: از سوی دیگر به علت بحث تحریم ها و نیامدن هواپیماهای نو، ناوگان هوایی قدیمی شده و ظرف دو سه سال آینده در صورت تدبیر نشدن راهکارهای جدید، مشکلاتی را تجربه خواهیم کرد.
این کارشناس صنعت هوایی با بیان اینکه در چند سال قبل برنامه ریزی منظم و خوبی برای افزایش یا نوسازی ناوگان هوایی صورت نگرفته است تصریح کرد: نوع نظام مدیریتی در صنعت هوایی سبب شده تا شرکتهای هواپیمایی نتوانند نقدینگی مناسب برای بازسازی هواپیماها را به دست بیاورند. با عنایت به تحریم ها باید مقررات درمورد تسهیلاتی ورود قطعات هواپیما به داخل کشور وضع شود و بشود یک بازسازی اساسی روی هواپیماهایی که نیازمند قطعه هستند انجام داد.
منظری تصریح کرد: در یکی دو سال آینده شاید ما دیگر نتوانیم از هواپیماهای بوئینگ MD استفاده کنیم؛ مثل هواپیماهای توپولوف که چند سال قبل از رده خارج شد. ازاین رو لازم است تا جایگزین مناسبی برای MD داشته باشیم.
وی توان داخلی برای تأمین قطعات هواپیما را محدود دانست و اظهار داشت: با وجود آن که دانش فنی در داخل کشور به رشد خیلی خوبی در بحث تعمیر و نگهداری رسیده اما از توانایی چندان بالایی برای تأمین قطعات هواپیماهای موجود برخوردار نیست.
این کارشناس صنعت هوایی ضمن اشاره به انتخاب مهرداد بذرپاش بعنوان وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: بیشتر از دو سال از عمر دولت فعلی باقی مانده و وزیر راه و شهرسازی باید حدود شش ماه را به شناخت مجموعه ی خود بپردازد. آن هم در یک وزارت خانه زیربنایی اقتصادی به نام راه و شهرسازی که حجم فعالیت هایش بسیار گسترده است.
منظری افزود: شاید بهتر باشد بخش حمل و نقل را از مسکن جدا نماییم. بویژه در شرایط فعلی که عمدتا مبحث ساخت چهار میلیون واحد مسکونی مطرح شده و از صحبت های روز گذشته نمایندگان مشخص بود که توجهشان بیشتر معطوف بخش مسکن می باشد. بنابراین شاید بخش حمل و نقل مغفول بماند. درست است که تعداد مسافر در حمل و نقل هوایی چندان زیاد نیست اما از نظر استراتژیک و راهبردی اهمیت ویژه ای دارد.
وی با اظهار امیدواری در خصوص اینکه از کارشناسان و نیروهای متخصص حوزه هوایی استفاده گردد اظهار داشت: من فکر می کنم وزیر قبلی وقت چندانی برای بخش هوایی اختصاص نداد.
منظری، راهکار تأمین منابع برای نوسازی صنعت هوایی را ایجاد شرکت ها و موسساتی در داخل کشور دانست و اظهار داشت: معمولاً در دنیا شرکت ها و موسسات مالی وجود دارند که مبادرت به خرید هواپیما می کنند و به صورت اقساطی در اختیار ایرلاین ها قرار می دهند. ما با عنایت به بحث تحریم نمی توانیم از موسسات بین المللی استفاده نماییم. ازاین رو باید چنین موسسه ای را در داخل ایران ایجاد نماییم. بانکها شاید بتوانند زمینه های تأمین منابع مالی برای این هدف را ایجاد کنند. در غیر این صورت خود شرکتهای هواپییمایی از توانایی مالی برخوردار نیستند.