سهم خانه های خالی از مالیات چقدر است؟

به گزارش مدیرسا، آخرین آمار درمورد مالیات وصول شده از منابع مختلف نشان داده است که میزان مالیات دریافتی از مالکان خانه های خالی در هشت ماه سالجاری نسبت به هفت ماه سالجاری افزایش چندانی نداشته اما نسبت به شش ماه نخست سال ۱۴۰۱ حدود سه برابر شده است.
به گزارش مدیرسا به نقل از ایسنا، هرچند طبق آخرین اطلاعات شناسایی خانه های خالی که بر مبنای قانون مالیات خانه های خالی مصوب آذرماه سال گذشته، مشمول مالیات شده اند (اگر واحد مسکونی در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر بیشتر از ۱۲۰ روز خالی از سکنه باشد، مشمول مالیات می شود و به ازای هر ماه بیشتر از زمان مذکور، ماهانه مشمول مالیاتی بر اساس مالیات بر درآمد اجاره به شرح ضرایب سال اول معادل شش برابر مالیات متعلقه، سال دوم معادل ۱۲ برابر مالیات متعلقه و سال سوم به بعد معادل ۱۸ برابر مالیات متعلقه خواهد شد.) موفقیت آمیز نبوده است، اما همچنان این خانه ها یکی از منابع درآمدی مالیاتی دولت محسوب می شوند.
وظیفه شناسایی خانه های خالی بر عهده وزارت راه و شهرسازی از راه سامانه املاک و اسکان گذاشته شده است که این وزارت خانه با راه اندازی سامانه املاک و اسکان نسبت به ثبت اطلاعات سکونتی افراد اقدام نمود و کسانی که در مهلت تعیین شده نتوانستند این اطلاعات را ثبت کنند، خانه آنها بعنوان خاله خالی به سازمان امور مالیاتی از جانب وزارت راه و شهرسازی ارائه شد.
با این حال به نظر می آید این روند موفقیت آمیز نبوده است و داوود منظور، رئیس سازمان امور مالیاتی هم داوود منظور، رئیس سازمان امور مالیاتی هم به تازگی اعلام نموده است با خود اظهاری نمی توان خانه های خالی را شناسایی کرد.
به گفته وی، تابحال ۵۲۰ هزار رکورد خانه خالی توسط وزارت راه و شهرسازی به ثبت رسید که از این میزان ۲۱۶ اعتراض صورت گرفت که همگی وارد بوده است.
در هر حال این خانه ها همچنان یکی از پایه های درآمدی دولت محسوب می شوند. به طوریکه درآمد حاصل از مالیات بر واحدهای مسکونی خالی از سکنه در شش ماه نخست سالجاری، ۴۸۵ میلیون تومان بود که در هفت ماه سالجاری به یک میلیارد و ۴۰۲ میلیون تومان رسید.
آمار هشت ماهه هم نشان داده است که میزان مالیات دریافتی از این خانه ها به یک میلیارد و ۴۳۸ میلیون تومان رسیده است.