رئیس خانه معدن ایران خبرداد: گسترش همکاریهای معدن و دانشگاه

به گزارش مدیرسا، رئیس خانه معدن ایران از افزایش همکاریهای متقابل معدن و دانشگاه اطلاع داد.

به گزارش مدیرسا به نقل از صدا و سیما؛ محمدرضا بهرامن اظهار داشت: یکی از سیاست هایی که خانه معدن ایران در جهت سرمایه گذاری بخش نیروی انسانی از سال قبل تعریف کرده ارتباط صنعت با دانشگاه است.
وی اضافه کرد: اگر بخواهیم در این بخش توسعه پیدا نماییم نخستین عامل نیروی انسانی است، اگر نیروی انسانی را نادیده بگیریم نمی توانیم خودمان را بعنوان یک کشور توسعه یافته در قسمت معدن معرفی نماییم.
بهرامن اظهار داشت: در قسمت معدن باید خودمان را با دانش ها و تجهیزات روز تطبیق دهیم که یکی از ابزارهای ما در این بخش نیروی انسانی است که سرمایه های تولید در صنعت معدنکاری محسوب می شوند.
وی اضافه کرد: سرمایه تولید از دانشگاه بیرون می آید، باید ارتباط نزدیک را بین دانشگاه و صنعت داشته باشیم.
رئیس خانه معدن ایران اظهار داشت: هیئت مدیره و هیئت امنای خانه معدن با عنایت به سیاست های درازمدتی که برای توسعه بخش معدن کشور عنوان شد توافقنامه ای را با دانشگاه امیرکبیر امضا کردند که این توافقنامه برای بخش مدیریت است.
بهرامن اضافه کرد: در قسمت مدیریت و تربیت مدیران با دانشکده مدیریت توافق کردیم که بتوانیم از مدیران مان در قسمت های مختلف در فضای موجود در دانشگاه استفاده نماییم و مدیران توسعه ای برای بخش صنعت و معدن کاری کشور تربیت نماییم.

منبع: