مدیركل تعاون، كار و رفاه اجتماعی استان: تعهد اشتغال دستگاه های اجرائی لرستان ۶۵ درصد محقق شده است

به گزارش مدیرسا، لرستان مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان اظهار داشت: باتوجه به تعهد و تحقق اشتغال دستگاه های اجرائی نظارت بر طرح های اشتغال و ثبت در سامانه رصد با جدیت پیگیری شود.
علی جهانی هفتم دی ماه در جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری لرستان با اشاره به اینکه پرداخت تسهیلات اشتغالزا اگر با نظارت کامل اجرا شود می تواند موجب تحقق اشتغال در استان شود، اظهار داشت: تعهد اشتغال دستگاه های اجرائی استان امسال مشخص و اشتغال ثبت شده در سامانه رصد باید به طور مستمر مورد نظارت و صحت سنجی دقیق قرار بگیرد و همین طور شفافیت آمارهای ارائه شده از طرف دستگاهها و نهادهای پرداخت کننده لازم است.
وی با اشاره به اینکه تا حالا از تعهد اشتغال دستگاه های اجرائی لرستان ۶۵ درصد محقق شده است، اضافه کرد: تعدادی از دستگاه های اجرائی در این مورد عملکرد خوبی داشته اند و بیشتر تعهد اشتغال خودرا محقق کرده اند که می طلبد در این ماه های باقیماده بقیه دستگاه های اجرائی نیز نسبت به تحقق اشتغال تعهد شده خود اقدام نمایند.
جهانی اظهار داشت: تسهیلات پرداخت شده بوسیله دستگاه های اجرائی از اعتبارات مختلفی که به استان اختصاص یافته و در امتداد ایجاد اشتغال است باید با نظارت کامل و ثبت در سامانه رصد و همین طور برمبنای افرادی که بیمه شده اند صورت گیرد.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان با تاکید بر این که خروجی همه طرح ها، باید به اشتغال پایدار منجر شود، اشاره کرد: پرداخت تسهیلات به متقاضیان و بنگاه های اقتصادی با دو اولویت بهره برداری سریع و اشتغال بیشتر صورت می گیرد و برای تسریع در جذب اعتبارات، هماهنگی بین دستگاهها و بانکهای عامل و سایر نهادهای دیگیر در معرفی طرح های استان لازم و لازم است.

منبع: