برف و باران در ایران، پروازهای مهرآباد را زمین گیر کرد!

به گزارش مدیرسا، فرودگاه مهرآباد از احتمال تاخیر یا لغو برخی از پروازهای خروجی از این فرودگاه به علت شرایط نامناسب جوی فرودگاه های مقصد اطلاع داد.
به گزارش مدیرسا به نقل از ایسنا، در حالیکه شاهد بارش برف و باران در بعضی از محورهای استانهای کشور هستیم، فرودگاه مهرآباد در اطلاعیه پروازی اعلام نمود همزمان با بارش برف و باران در بیشتر مناطق کشور، برخی پروازها با تاخیر انجام می گیرد.
پروازهای فرودگاه مهرآباد با عنایت به شرایط جوی برقرار خواهد بود و در صورت مساعد بودن فرودگاه مقصد طبق برنامه روزانه انجام می گیرد.
در این اطلاعیه آمده است پیش از حرکت به سمت فرودگاه از وضعیت پروازی خود با شماره های ۱۹۹ و ۰۲۱۶۱۰۲۱ تماس گرفته و اطلاعات پرواز خویش را دریافت کنید. مسافران همینطور می توانند با رفتن به سایت mehrabadairport.ir آخرین وضعیت پرواز خویش را کنترل کنند.