چند کارگر در تهران مشغول کارند؟

مدیرسا: برمبنای آمارها بیش از ۲۳۰۰ تشکل کارگری و کارفرمایی در تهران وجود دارد و بیش از ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار کارگر و ۲۳۵ هزار کارگاه در سطح استان تهران فعالیت می نمایند.

به گزارش مدیرسا به نقل از ایسنا، در حال حاضر ایجاد و توسعه تشکل های کارگری و کارفرمایی به عنوان بازوان قدرتمند و توانمند وزارت کار می توانند سبب افزایش راندمان، ارتقای کیفیت تولید و بهبود عملکرد واحدهای تولیدی شوند.

بی تردید حضور نمایندگان تشکل های کارگری و کارفرمایی در مراجع تصمیم گیر شامل شورای عالی کار، سازمان تامین اجتماعی، شورای عالی حفاظت فنی، شورای عالی اشتغال و مراجع تشخیص و حل اختلاف می تواند در دفاع از حقوق و مطالبات جامعه کارگری و کارفرمایی مثمرثمر باشد.

در همین راستا، حامد ویس کرمی – مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران بتازگی آماری از تعداد کارگاه ها و کارگران فعال در تهران ارائه کرده و از وجود بیش از ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار کارگر و ۲۳۵ هزار کارگاه در سطح استان تهران آگاهی داده است.

بر اساس اعلام مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران، بیش از ۲۳۰۰ تشکل کارگری و کارفرمایی، ۳.۵ میلیون کارگر و ۲۳۵ هزار کارگاه در سطح استان تهران فعالیت می نمایند.

وی گفته است در استان تهران بیش از ۲۳۰۰ تشکل کارگری و کارفرمایی وجود دارد که باتوجه به چنین ظرفیت و پتانسیلی باید بیش از گذشته در امتداد ارتقاء فرهنگ کار حرکت کنند.

پیشتر علی حسین رعیتی فرد – معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از وجود ۱۱ هزار و ۷۰۰ تشکل کارگری در کشور آگاهی داده و گفته بود همچنان که جامعه کارگری مطالبات به حقی دارد، جامعه کارفرمایی هم به حمایت هایی نیاز دارد پس این دو ضلع لازم و ملزوم هم هستند و باید میان آنها توازن برقرار کرد.

به گفته وی، تشکل های کارگری باید روی اساسنامه خود بازبینی کنند تا انحصارها شکسته و افراد برای عضویت در تشکل ها تشویق شوند.

در حال حاضر تشکل های کارگری در تحقق مطالبات کارگران شامل وضعیت معیشت، حقوق و دستمزد، بیمه و قراردادهای کار و تشکل های کارفرمایی در پیگیری و حل مشکلات بنگاه های اقتصادی و مطالبات کارفرمایان از دولت نقش به سزایی دارند.

کارشناسان برخی قوانین و مقررات مربوط به تشکل های کارگری و کارفرمایی را نیازمند اصلاح دانسته و معتقدند هرگونه اصلاح در قانون باید با مشارکت کارگران و کارفرمایان صورت گیرد.

در این باره حمید حاج اسماعیلی – کارشناس حوزه کار در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به نقش موثر تشکل ها در زمینه روابط کار می گوید: تشکل های کارفرمایی و کارگری ظرفیت های بالایی دارند که می توان در راستای آموزش نیروهای کار، راندمان و مدیریت بنگاه ها، شناسایی کارگاه های بدون مجوز و واحدهای فعال و نیمه تعطیل از این ظرفیت بهره برد.

به گفته وی، بنگاه هایی که به ایجاد انجمن صنفی یا تشکل کارگری و کارفرمایی اقدام نموده اند، در پیگیری حقوق و مطالبات صنفی کارگران و پیگیری و حل مشکلات بنگاه ها عملکرد موفقی داشته اند.

این کارشناس حوزه کار معتقد می باشد باتوجه به تاکید وزارت کار بر اهمیت موضوع سه جانبه گرایی و مشارکت دادن تشکل های کارگری و کارفرمایی در سیاست گذاری ها و برنامه ریزی ها باید از ظرفیت تشکل ها به نحو شایسته بهره برداری نمود.

به گفته حاج اسماعیلی، تشکل ها به سبب تعامل و ارتباط نزدیک با کارگران و کارفرمایان و اشراف و اطلاع از مسایل روز اقتصاد و جامعه بهتر می توانند در تصمیم گیری ها و تصمیم سازی ها نقش آفرینی کنند.

به گزارش مدیرسا به نقل از ایسنا، برابر ماده ۱۳۱ قانون کار، کارگران مشمول قانون کار و کارفرمایان یک حرفه یا صنعت می توانند برای تشکیل انجمن های صنفی اقدام نمایند. مطابق ابلاغیه وزارت کار، همه واحدهای تابعه وزارتخانه مطابق فصل ششم قانون کار و ماده ۱۳۱ این قانون باید بمنظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی و بهبود وضع اقتصادی کارگران و کارفرمایان، نسبت به ایجاد و گسترش تشکل در واحدها اقدام نمایند تا تشکل ها بتوانند از ظرفیت های قانونی خود بهره گیرند.

منبع: