لغو عوارض ۷۰ درصدی صادرات گوجه فرنگی

مدیرسا: با بخشنامه جدید وزارت جهاد کشاورزی، عوارض ۷۰ درصدی صادرات گوجه فرنگی که ۱۷ بهمن ابلاغ گردیده بود، ابطال شد و عوارض به نیم درصد قبل برگشت.

به گزارش مدیرسا به نقل از صدا و سیما، مدیر کل دفتر صادرات گمرک ایران اخیراً بخشنامه جدیدی درباب عوارض صادرات گوجه فرنگی به گمرکات اجرائی کشور ابلاغ کرده است، در ابلاغیه شامانی آمده است.
پیرو بخشنامه ۱۷ بهمن ماه درباب عوارض صادراتی گوجه فرنگی به میزان ۷۰ درصد ارزش پایه صادراتی از تاریخ ۲۰ بهمن ماه، بخشنامه جدید معاون توسعه تجاری وزارت جهاد کشاورزی نشان می دهد، بخشنامه پیروی صدرالاشاره در خصوص اعمال عوارض صادراتی به میزان ۷۰ درصد ارزش پایه کان لم یکن تلقی شده و لازم است تا اطلاع ثانوی درباب عوارض گوجه فرنگی مطابق بخشنامه ۱۱ بهمن ماه و معادل نیم درصد ارزش پایه صادراتی اقدام گردد.
به عبارت ساده تر طی ۱۰ روز عوارض صادراتی گوجه فرنگی از نیم به ۷۰ درصد و مجدداً به نیم درصد بازگشته است.

منبع: