در صورت گرانفروشی یا تاخیر مسافران هوایی می توانند شکایت کنند

به گزارش مدیرسا، در صورتیکه مسافران با تخلف گرانفروشی یا تاخیرهای چند ساعته در پروازها مواجه شوند، سازمان هواپیمایی شکایت از شرکتهای هواپیمایی را پیشنهاد می دهد.
به گزارش مدیرسا به نقل از ایسنا، شکایت از شرکتهای هواپیمایی در شرایطی رخ می دهد که مسافران با تاخیر یا لغو پرواز روبرو شده باشند یا ایرلاین ها قیمت بلیت را بالاتر از حد مصوب بفروشند. طبق آخرین اصلاحیه آیین نامه حقوق مسافر، مقرراتی برای این شرایط در نظر گرفته شده است.
بدین ترتیب، در صورتیکه شرکتهای هواپیمایی در زمان پرواز تعیین شده در بلیت، مسافرین را از راه سایر خطوط هوایی در صورت رضایت مسافر به مقصد منتقل کنند، مشمول پرداخت خسارت یا جریمه تأخیر یا ابطال نخواهند شد؛ اما درصورت عدم رضایت مسافر بهای بلیت بدون کسر جریمه به صورت کامل به مسافر پرداخت گردد و شکایت از شرکتهای هواپیمایی از راه وبسایت سازمان هواپیمایی کشوری امکان پذیر است.
همینطور در آئین نامه حقوق مسافر دیده شده که اگر شرکت هواپیمایی در پروازهای داخلی، بین دو تا پنج ساعت و در پروازهای خارجی بین سه تا پنج تاخیر داشته باشند، ایرلاین باید طبق به درخواست مسافر یا در کوتاهترین زمان ممکن، بلیت مشابه عرضه کرده یا در صورت انصراف مسافر از پرواز، وجه بلیت را به مسافر برگرداند و در هر صورت موظف است ۳۰ درصد قیمت بلیت را بعنوان غرامت بپردازد.
در عین حال در صورتیکه شرکت هواپیمایی در پروازهای داخلی یا خارجی، بیشتر از پنج ساعت تاخیر داشته باشند، ایرلاین باید طبق به درخواست مسافر، یا در کوتاهترین زمان ممکن، بلیت مشابه عرضه کرده یا در صورت انصراف مسافر از پرواز، وجه بلیت را به مسافر برگرداند و در هر صورت موظف است یک برابر قیمت بلیت را بعنوان غرامت بپردازد.
همینطور شرکتهای هواپیمایی مکلفند توسط نماینده خود، به مسافران اطلاع رسانی کنند؛ در صورتی که تاخیر پرواز تا ۷۲ ساعت پیش از پرواز به مسافرین اطلاع رسانی شود، مبنای محاسبه و تعیین میزان تاخیر پرواز، زمان جدید اعلام شده خواهد بود؛ اما درصورتیکه اطلاع رسانی مزبور پس از موعد مقرر (۷۲ ساعت پیش از پرواز) باشد، مبنای محاسبه و تعیین میزان تاخیر پرواز، زمان درج شده در بلیت است.
بیشتر بخوانید تاخیر پروازها قانونی است؟ / ایرلاین مقصر است یا آژانس هواپیمایی گران فروشی ایرلاین ها زیر ذره بین! محمد محمدی بخش – رئیس سازمان هواپیمایی کشوری – هم در رابطه با تاخیرهای شرکتهای هواپیمایی توضیح داد: بخشی از این تاخیرها با عنایت به شرایط پیش آمده در وضعیت فعلی قانونی می باشد و بخشی هم غیرقانونی است؛ اما در صورتیکه تاخیرها غیر قانونی باشد، مسافران می توانند در سازمان هواپیمایی کشوری نسبت به شکایت از شرکتهای هواپیمایی اقدام نمایند که سازمان در جهت انجام وظیقه خود به این مورد رسیدگی می کند.
همینطور مورد دیگری که بخصوص در ماه های گذشته و به دنبال درخواست ایرلاین ها برای افزایش قیمت رخ داده بود، قیمت های نامتعارف بلیت بود و ازاین رو، محمدی بخش هم خاطرنشان کرد: به تخلفات شرکتهای هواپیمایی بعنوان متولیان اصلی، آژانس ها و سایت های فروش و تنوعی که در عرضه داشتند رسیدگی شد و با آنها که از تذکر، ابلاغ یا حالت تعلیق فراتر رفته بودند، ضمن اعلام جرم، برخورد شد که این برخورد با متخلفین این حوزه تا حصول نتیجه نهایی ادامه دارد.
در این راستا، همینطور حسن خوشخو – معاون هوانوردی و امور بین الملل سازمان هواپیمایی کشوری – اخیرا در توییتر خود نوشت که با دریافت گزارشات شما، شرکت هواپیمایی که در خط پروازی کیش مرتکب گرانفروشی شده بود به سازمان تعزیرات حکومتی ارائه شد. درخواست ما از شما مسافرین اینست که در صورت مشاهده هرگونه تخلف آنرا در سامانه مسافر به نشانی farasa.cao.ir ثبت کنید.

منبع: