وزیر كار: حق مسکن کارگران از همین ماه باید پرداخت گردد

به گزارش مدیرسا، وزیر کار با اشاره به تصویب حق مسکن کارگران در هیات وزیران اشاره کرد: کمک هزینه ۹۰۰ هزار تومانی مسکن کارگران از فروردین امسال باید به کارگران پرداخت گردد.

به گزارش مدیرسا به نقل از ایسنا، سید صولت مرتضوی اظهار داشت: با موافقت و تصویب هیأت وزیران مبلغ کمک هزینه مسکن کارگران امسال ۹۰۰ هزار تومان شد که از فروردین ماه امسال باید به کارگران پرداخت گردد.

وی با اشاره به مبلغ حق مسکن کارگران در سال قبل اظهار داشت: مبلغ حق مسکن کارگران در سال قبل از طرف شورای عالی کار ۶۵۰ هزار تومان تعیین شده بود که برای امسال ۲۵۰ هزار تومان افزایش پیدا کرد و هیأت دولت مصوبه پیشنهادی شورای عالی کار را به تصویب رساند.

مبلغ کمک هزینه مسکن سال قبل از طرف شورای عالی کار ۶۵۰ هزار تومان تعیین و بوسیله وزارت کار به هیات وزیران ارسال شد. البته هیات وزیران این مصوبه را به ۵۵۰ هزار تومان کم کرد و ابلاغ نمود اما به سبب طی نشدن روال قانونی اصلاح آن از طرف شورای عالی کار و انتقاد نمایندگان کارگری مصوبه به هیات تطبیق مقررات مجلس رفت و باردیگر تایید شد. چندی بعد اداره کل روابط و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی این مصوبه را جهت اجرا به کارفرمایان ابلاغ نمود.

در سال ۱۳۹۹ مبلغ کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار ۳۰۰ هزار تومان بود که سال ۱۴۰۰ به ۴۵۰ هزار تومان افزوده شد و بعد از آن شورای عالی کار با هدف کمک به هزینه های مسکن و اجاره بهای کارگران این رقم را ۶۵۰ هزار تومان پیشنهاد کرد. امسال مبلغ حق مسکن کارگران در شورای عالی کار ۲۵۰ هزار تومان افزوده شد و به ۹۰۰ هزار تومان رسید که طبق گفته مقامات کارگری وزیر کار قول مساعد داده بود مجوز آنرا از هیات دولت می گیرد و این امر محقق شد.

حق مسکن تنها آیتم بسته مزد کارگران است که جهت اجرائی شدن باید از تصویب هیات وزیران بگذرد و سخنگوی دولت در ایام گذشته با تایید تصویب آن در هیات دولت اعلام نمود که مبلغ کمک هزینه مسکن در جلسه هیات دولت بررسی گردید و همان مبلغ ۹۰۰ هزار تومان پیشنهادی شورای عالی کار به تصویب رسید.

به گزارش مدیرسا به نقل از ایسنا، با تصویب مبلغ ۹۰۰ هزار تومانی حق مسکن در هیات وزیران و تاکید وزیر کار در خصوص پرداخت آن از فروردین ماه، کارفرمایان موظفند کمک هزینه ۹۰۰ هزار تومانی مسکن را با حقوق فروردین به کارگران خود بپردازند.