پیشنهاد سرمایه گذاری روی یک یا دو پلت فرم داخلی

به گزارش مدیرسا، یک کارشناس حرکت به سمت توسعه اقتصاد دیجیتال را نیازمند ترسیم یک نقشه راه دانست و اظهار داشت: برای آنکه بازار قابل قبولی در عرصه اقتصاد دیجیتال ایجاد شود و به نرخ مشخصی از تعداد مخاطبان و آمار داد و ستد و فروش کسب و کارهای مجازی برسیم، پیشنهاد می شود روی یک یا دو پلت فرم داخلی سرمایه گذاری نماییم.

حمید نجف درباره ی راهکارهای توسعه اقتصاد دیجیتال و افزایش سهم آن در اقتصاد به ایسنا، اظهار داشت: قسمتی از بستر اصلی اقتصاد دیجیتال در رسانه های اجتماعی و بخش دیگر در فضای مجازی است. در کشوری مثل روسیه فردی مخترع برنامه تلگرام می شود، در چین شبکه اجتماعی تیک تاک راه اندازی می شود و در دنیا مخاطب پیدا می کند و در آمریکا با آن وسعت نهایت ۴ تا ۵ برنامه و شبکه اجتماعی از قبیل فیسبوک و توئیتر وجود دارد و یک شرکت متولی است ولی در کشور ما برنامه های مختلفی در داخل استفاده می شود که سروش، ایتا و بله همچون آنها هستند.

وی افزود: در گام نخست برای ورود به این اپلیکیشن ها باید در داخل کشور بین بخش خصوصی و شرکتهای دولتی روی یک یا دو پلت فرم به اتفاق نظر رسید که همه کشور به سمت آن پلت فرم بروند تا هم از نظر جامعه آماری و اعضای داخلی و هم آمار فروش کسب و کارهای مجازی و داد و ستد به نرخ مشخصی برسیم و یک بازار قابل قبولی ایجاد شود، سپس در این فضا به بحث اقتصاد دیجیتال وارد شویم.

این کارشناس حوزه کار اضافه کرد: در تمام دنیا بیشتر کشورهای بزرگ شاید دو یا سه شرکت هواپیمایی داخلی داشته باشند که روی آن سرمایه گذاری کنند ولی در کشور ما شرکتهای گوناگون هواپیمایی هست و برخی شرکتها با دو هواپیما کار پشتیبانی و لجستیک را برعهده دارند. در بخش رسانه های اجتماعی و فضای اقتصاد مجازی هم همچنین است؛ یک بازار قابل قبولی را هم از نظر فروش و هم تعداد کاربران ایجاد کرده اند و بطور منظم خدمات رسانی می کنند.

نجف اشاره کرد: به طور قطع در بازاری که ۳۰ میلیون مخاطب دارد، بیش از بازاری که یک میلیون نفر مخاطب دارد، می توان کار کرد و فعالیت اقتصادی یا اطلاع رسانی داشت بنابر این برای تبادل اطلاعات و انجام فعالیت اقتصادی و داد و ستد مجازی لازم است که روی یک یا دو برنامه متمرکز شویم و حجم آماری آن برنامه را بالا ببریم تا بازار آن تقویت شود.

وی در آخر ترسیم یک نقشه راه درباب اقتصاد دیجیتال را خواهان شد و اظهار داشت: در بحث استفاده از پلت فرم های داخلی و اقتصاد دیجیتال نیازمند طراحی یک نقشه راه هستیم تا مخاطبان و بازاریان در درون این جریان قرار بگیرند و فرصتهای شغلی جدیدی به وجود آید.

منبع: