کاهش مصرف برق با تغییر ساعات اداری

مدیرسا: معاون فروش و خدمات مشترکین شرکت توزیع نیروی برق تهران از تغییر محسوس مصرف برق شهر تهران همزمان با تغییر ساعات اداری آگاهی داد.

به گزارش مدیرسا به نقل از وزارت نیرو، “مسعود عزیزی” با حضور در یک برنامه تلویزیونی اظهار داشت: بررسی داده های حاصل از کنتورهای هوشمند نشان دهنده آنست که تغییر ساعات اداری منجر به تغییر محسوس مصرف برق شهر تهران در ساعات اوج بار میان روز شده است.
وی با تقدیر از ادارات و نهادهای اجرائی که همکاری لازم را در اجرای مصوبه هیئت وزیران در خصوص لزوم کاهش مصرف برق بخش اداری داشته اند، اعلام نمود: با تعداد معدود از ادارات که مبادرت به کاهش مصرف نکرده اند، مطابق اختیارات قانونی برخورد لازم انجام شده است.
معاون فروش و خدمات مشترکین شرکت توزیع نیروی برق تهران اشاره کرد: اشتراک برق ادارات پرمصرفی که نسبت به اجرای مصوبه هیئت وزیران بی توجه بوده اند قطع شده و وصل مجدد اشتراک این مشترکان منوط به تعهد کتبی بالاترین مقام مسئول سازمان مربوطه است.
وی همین طور اجرای طرح پرداخت پاداش به مشترکان خانگی را ابتکاری بهادار توسط وزارت نیرو دانست و اظهار داشت: با اجرای این طرح تمامی مشترکان حتی مشترکان پرمصرف می توانند در صورت کاهش مصرف برق نسبت به سال قبل مشمول پاداش ریالی تا سقف ۲، ۰۰۰ تومان به ازای هر کیلووات ساعت شوند.

منبع: