یك مسئول در وزارت راه و شهرسازی خبر داد: بازبینی در قراردادهای نهضت ملی مسکن در بعضی شهرهای کشور

به گزارش مدیرسا، مرکزی مدیرکل دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و حقوق شهروندی وزارت راه و شهرسازی اظهار داشت: قراردادهای نهضت ملی مسکن در بعضی شهرستان ها مورد بازبینی قرار گرفته و در صورت اجحاف در حق متقاضیان، اصلاح می شود.
به گزارش مدیرسا به نقل از ایسنا، حسین مذنب، چهارشنبه ۲۱ تیرماه ۱۴۰۲ در جریان بازدید از طرح های نهضت ملی مسکن ساوه اظهار داشت: بر طبق دستور صادره از طرف رییس جمهور در شورای عالی مسکن تمامی طرح های اقدام ملی مسکن در قالب هیات نظارتی مشترک وزارتخانه های کشور و راه و شهرسازی بازرسی می شود.
وی با اشاره به سفر دو روزه هیات نظارتی مشترک این دو وزارتخانه به استان مرکزی اظهار داشت: طرح های مهم این استان در شهرستان های مختلف مورد بازدید و بررسی قرار گرفته و در شورای مسکن استان برای رسیدن به راهکارهای عملی پیگیری می شود.
این مقام مسئول در وزارت راه و شهرسازی با اشاره به درخواست متقاضیان اقدام ملی مسکن در ساوه در خصوص بازبینی در مفاد قراردادها اظهار داشت: بررسی قراردادهای متقاضیان یکی از اهداف بازرسی های هیات نظارتی مشترک بین وزارتخانه های راه و شهرسازی و کشور است و بعد از اعلام نظر این هیات بندهایی که احجاف آن در حق متقاضیان محرز شناخته شود حذف خواهد شد.
به گزارش مدیرسا به نقل از ایسنا، معاون استاندار و فرماندار ویژه ساوه نیز اظهار داشت: این شهرستان بواسطه صنعتی بودنگ یکی از مناطق کارگر نشین کشور بوده و حل مسئله مسکن در آن یکی از ضرورت های مهم در پاسخگویی به مطالبات مردم است.
مهدی الیاسی اضافه کرد: هم اکنون اقدام ملی مسکن در این شهرستان در سه طرح با یک هزار و ۸۴۸ واحد درحال ساخت است و پنج هزار نفر نیز واجد شرایط بهره مندی از این طرح، در انتظار هستند.
طرح اقدام ملی مسکن ساوه در سه نقطه از شهر شامل ۹۸۰ واحدی کوی شهید بهشتی، ۴۸۴ واحدی بام ساوه و ۳۸۴ واحدی شهرک علوی بصورت کلی با ۷۱ درصد پیشرفت در دست ساخت است.
در ماه های اخیر تجمعاتی از طرف متقاضیان درباب قرارداد و مبالغ واریزی در شهرستان ساوه انجام شده و تجمع اخیر نیز هفته گذشته در اعتراض به برخی مفاد قرارداد بود.