وزیر جهاد كشاورزی: مانع زدایی در راه تولیدات کشاورزی صادرات محور در دستور کار است

به گزارش مدیرسا، وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اهتمام دولت سیزدهم در حل مشکلات بخش کشاورزی اظهار داشت: مانع زدایی در راه تولیدات کشاورزی به ویژه تولیدات صادرات محور در دستور کار است.

به گزارش مدیرسا به نقل از مهر، محمدعلی نیکبخت ظهر جمعه در بازدید از یک مجتمع تولید گل و گیاه در چابکسر، اظهار داشت: گیلان ظرفیتهای خوبی در تولید گل و گیاه دارد و می تواند در این بخش سرآمد باشد.
وی با تأکید بر لزوم تسهیل بخشی زمینه های تولید گل و گیاه اضافه کرد: استانهای شمالی به سبب تنوع آب و هوایی و اقلیم مناسب به عنوان قطب تولید گل و گیاه به شمار می روند.
وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به جایگاه ارزآوری در عرصه تولید گل و گیاه افزود: بازار شناسی و هدف گذاری برای صادرات گل و گیاه مورد تاکید است.
نیکبخت با اشاره به اهتمام دولت سیزدهم در حل مشکلات بخش کشاورزی بیان کرد: مانع زدایی در راه تولیدات کشاورزی به ویژه تولیدات صادرات محور در دستور کار است.
وی با اشاره به بازارهای خوب گیلان در کشورهای اوراسیا و حاشیه خزر اضافه کرد: راه رونق بخشی و شکوفایی اقتصاد گیلان در تقویت ارتباط با کشورهای همسایه و صادرات محصولات کشاورزی دیده می شود.

منبع: