با حضور وزیر نیرو؛ طرح های جدید آبفای البرز به بهره برداری می رسد

به گزارش مدیرسا، طرح های جدید آبفای البرز به ارزش ۱۰۷۴ میلیارد تومان روز پنج شنبه با حضور وزیر نیرو به بهره برداری می رسد.

به گزارش مدیرسا به نقل از مهر، مدیرعامل شرکت آبفای البرز اظهار داشت: طرح های جدید آبفای البرز به ارزش هزار و ۷۴ میلیارد تومان با حضور وزیر نیرو به بهره برداری می رسد.
حمیدرضا نامداری افزود: بهره برداری از مدول (بخش) سوم تصفیه خانه شماره ۲ کرج با ظرفیت ۵۰۰ لیتر بر ثانیه و اعتبار ۱۸۰ میلیارد تومان و حفر، تجهیز و مهندسی مجدد ۶۵ حلقه چاه و با افزایش تولید ۳۰۰ لیتر در ثانیه و اجرای ۵/۴ کیلومتر خط انتقال و توزیع اصلی با اعتبار ۴۳۰ میلیارد تومان و بهره برداری از ۶ باب مخزن ۱۰ ذخیره به ظرفیت ۱۸ هزار ۵۰۰ متر مکعب در کرج، مهرشهر، رجایی شهر و روستاهای ایقربلاغ، هیو و قاسم آباد بزرگ با مجموع ارزش ریالی ۱۳۰ میلیارد تومان طرح هایی است که روز پنج شنبه با حضور وزیر نیرو افتتاح خواهند شد.
وی افزود: آغاز عملیات اجرایی تصفیه خانه آب شماره ۳ کرج با ظرفیت ۵۷۰ لیتر بر ثانیه با ارزش ریالی ۳۳۴ میلیارد تومان را هم آخرین طرحی است که وزیر نیرو کلنگ زنی می کند.