معاون استاندار لرستان خبر داد: پیشرفت ۴۹ درصدی بیمارستان نیایش

به گزارش مدیرسا، لرستان معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری لرستان اظهار داشت: پروژه بیمارستان نیایش ۴۹ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
احمدرضا دالوند در گفت و گو با ایسنا اظهار داشت: بیمارستان نیایش یکی از پروژه های مهم بیمارستانی استان بوده که بیش از یک سال است که فعالیت آن شروع شده است.
وی افزود: مجموعه مدیریت استان در دوره پیش از پیشرفت این مجموعه رضایت نداشتند و پیگیری های مختلفی در این رابطه داشتیم، تصمیماتی گرفته شد که در رابطه با تغییر مدیریت پروژه بود.
دالوند اشاره کرد: با مجموعه دانشگاه علوم پزشکی صحبت کردیم که اخیراً اتفاقات خوبی افتاده و حدودا فعالیت خوبی دارد و امیدواریم بهتر شود.
معاون عمرانی استاندار لرستان بیان کرد: این پروژه در وضعیت فعلی مشکل تامین منابع مالی ندارد و قرارگاه با شروع خوبی آمده و همه کمک و برنامه ریزی نماییم تا این پروژه از نظر اجرائی به روزهای اوج خود برسد و بتوانیم ظرف دو سال آینده این پروژه را به بهره برداری برسانیم.
وی با اشاره به اینکه بیمارستان نیایش ظرفیت ۵۱۵ تخت خوابی دارد و جایگزین بیمارستان شهدای عشایر می شود، افزود: این بیمارستان می تواند در بخش درمان نه فقط در مرکز بلکه در کل استان و حتی غرب کشور با جذب پزشکان متخصص خوب اثرگذار باشد.
دالوند افزود: نقش دوم این بیمارستان این است که می تواند در اشتغال زایی کمک خوبی به استان داشته باشد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری لرستان اضافه کرد: این پروژه نیروی کار فراوانی می خواهد و می تواند با بهره برداری از آن نقش اشتغال زایی خوبی داشته باشد.
وی اشاره کرد: پروژه بیمارستان نیایش نزدیک به ۴۹ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و اگر به ۵۰ درصد برسد می توانیم در مصوبات سفر دوم رییس جمهور پیشنهاد شود که تا پایان و اتمام پروژه در بحث تامین منابع مالی آن مشکلی نداشته باشیم.